אחרי פטירה של נפגעי פעולת איבה שקיבלו תגמול נכות חודשי, בן/בת משפחתם ימשיך לקבל את התגמול במשך 3 שנים
אם הפטירה הייתה קשורה לנכות שהוכרה לנפגעים, ובמצבים נוספים (שיפורטו בהמשך), בני המשפחה עשויים לקבל תגמול חודשי באופן קבוע


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אחרי פטירה של נפגעי פעולת איבה שקיבלו תגמול נכות חודשי, בן/בת משפחתם ימשיך לקבל את התגמול במשך 3 שנים (36 חודשים).

 • אם הפטירה הייתה קשורה לנכות שהוכרה לנפגעים, ובמצבים נוספים שיפורטו בהמשך, בני המשפחה עשויים לקבל תגמול חודשי באופן קבוע.

המשך תשלום התגמול החודשי במשך 3 שנים

 • אם מקבל תגמול נכות חודשי שנפטר לא הוכר כחלל פעולת איבה, הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את התגמול במשך 3 שנים אחרי הפטירה.
 • התגמול ישולם (בשיעור ששולם לנפגע האיבה) לבן/בת המשפחה שהנפגע מסר את פרטיו לפקיד התביעות.
  • אם הנפגע לא נתן הוראה מפורשת למי לשלם את התגמול אחרי פטירתו, התגמול ישולם לבן/בת הזוג של הנפגע (מנישואים או הידוע/ה בציבור).
  • אם אין לנפגע בן/בת זוג, פקיד התביעות יקבע למי מבין בני המשפחה ישולם התגמול (לילד/ה, להורה, או לאח/ות של הנכה - בהתאם למצבם הכלכלי והאישי).
 • עם פטירת הנפגע, הביטוח הלאומי מעדכן את הזכאים לתגמול ומבקש מהם להשלים פרטים (כגון פרטי חשבון הבנק שלהם).

זכאות לתגמולים בתום 3 שנים

 • אחרי שיסתיימו 3 השנים שבהן שולם תגמול הנכות, ישולם תגמול חודשי קבוע לבן/בת הזוג, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • התגמול יהיה בשיעור זהה לסכום שנקבע עבור אלמנות ואלמנים ללא ילדים בתגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • אם הכנסת בן/בת הזוג עולה על 5,571.75 ₪, ההפרש בין הסכומים ינוכה מהתגמול.
 • אם נפגע האיבה לא הותיר בן/בת זוג, או שבן/בת הזוג גם נפטר/ה ונותר/ה ילד/ה של הנפגע מתחת לגיל 21 (או ללא הגבלת גיל - לילדים שבגלל מוגבלות הכנסתם לא עולה על 5,571.75 ₪) ישולם לילד/ה בתום 3 השנים תגמול חודשי כפי שהוא משולם ליתום לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה‏.

זכאות לתגמולים כבני משפחה של חללי פעולות איבה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים