אחרי פטירה של נפגעי פעולת איבה שקיבלו תגמול נכות חודשי, בן/בת משפחתם ימשיך לקבל את התגמול במשך 3 שנים
אם הפטירה הייתה קשורה לנכות שהוכרה לנפגעים, ובמצבים נוספים (שיפורטו בהמשך), בני המשפחה עשויים לקבל תגמול חודשי באופן קבוע


שימו לב
קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.
 • הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.
 • הקו פועל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00 וביום שישי משעה 8:00 עד 13:00.
 • בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

אחרי פטירה של נפגעי פעולת איבה שקיבלו תגמול נכות חודשי, בן/בת משפחתם ימשיך לקבל את התגמול במשך 3 שנים (36 חודשים).

 • אם הפטירה הייתה קשורה לנכות שהוכרה לנפגעים, ובמצבים נוספים שיפורטו בהמשך, בני המשפחה עשויים לקבל תגמול חודשי באופן קבוע.

המשך תשלום התגמול החודשי במשך 3 שנים

 • אם מקבל תגמול נכות חודשי שנפטר לא הוכר כחלל פעולת איבה, הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את התגמול במשך 3 שנים אחרי הפטירה.
 • התגמול ישולם (בשיעור ששולם לנפגע האיבה) לבן/בת המשפחה שהנפגע מסר את פרטיו לפקיד התביעות.
  • אם הנפגע לא נתן הוראה מפורשת למי לשלם את התגמול אחרי פטירתו, התגמול ישולם לבן/בת הזוג של הנפגע (מנישואים או הידוע/ה בציבור).
  • אם אין לנפגע בן/בת זוג, פקיד התביעות יקבע למי מבין בני המשפחה ישולם התגמול (לילד/ה, להורה, או לאח/ות של הנכה - בהתאם למצבם הכלכלי והאישי).
 • עם פטירת הנפגע, הביטוח הלאומי מעדכן את הזכאים לתגמול ומבקש מהם להשלים פרטים (כגון פרטי חשבון הבנק שלהם).

זכאות לתגמולים בתום 3 שנים

 • אחרי שיסתיימו 3 השנים שבהן שולם תגמול הנכות, ישולם תגמול חודשי קבוע לבן/בת הזוג, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • התגמול יהיה בשיעור זהה לסכום שנקבע עבור אלמנות ואלמנים ללא ילדים בתגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • אם הכנסת בן/בת הזוג עולה על 5,571.75 ₪, ההפרש בין הסכומים ינוכה מהתגמול.
 • אם נפגע האיבה לא הותיר בן/בת זוג, או שבן/בת הזוג גם נפטר/ה ונותר/ה ילד/ה של הנפגע מתחת לגיל 21 (או ללא הגבלת גיל - לילדים שבגלל מוגבלות הכנסתם לא עולה על 5,571.75 ₪) ישולם לילד/ה בתום 3 השנים תגמול חודשי כפי שהוא משולם ליתום לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה‏.

זכאות לתגמולים כבני משפחה של חללי פעולות איבה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים