הקדמה:

בני משפחתו של אסיר ציון שנפטר בהיותו במאסר זכאים לתגמול
אסיר ציון שנפטר בהיותו במאסר לאחר קום המדינה מוכר כהרוג מלכות
התגמול שווה לשיעורי התגמול המשולם על ידי משרד הביטחון על פי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה
למידע נוסף בנושא ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


 • בני משפחה מדרגה ראשונה של אסיר ציון שנפטר במאסר זכאים לקבלת תגמול.
 • התגמול מחושב בשיעורים ובתנאים שנקבעו לתגמול המשולם על ידי משרד הביטחון על פי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה.
 • סכומי התגמול:
תגמולי אלמנות ויתומים
זכאות סכום
אלמנה ללא ילדים 6,240 ₪
אלמנה עם ילד אחד קטין 7,705 ₪
אלמנה עם 2 ילדים קטינים 8,795 ₪
אלמנה עם 3 ילדים קטינים 9,886 ₪
אלמנה עם ילדים שבגרו 6,362 ₪
אלמנה עם ילדים שבגרו + 1 קטין 6,923 ₪
אלמנה עם ילדים שבגרו + 2 קטינים 7,484 ₪
אלמנה עם ילדים שבגרו + 3 קטינים 8,044 ₪
אלמנה שנישאה בשנית + ילד קטין 3,695 ₪
אלמנה שנישאה בשנית + 2 ילדים קטינים 4,033 ₪
אלמנה שנישאה בשנית + 3 ילדים קטינים 4,371 ₪
יתום עצמאי 3,589 ₪
יתום – דמי קיום 2,176 ₪

מי זכאי?

 • תושבת אזרחית ישראל שהייתה אשתו של אסיר ציון ביום פטירתו, או אישה שהתגוררה עמו וביום מותו הייתה הידועה בציבור שלו וזאת בתנאי שלא נישאה לאחר מכן.
 • אזרח תושב ישראל שהוא ילד של אסיר ציון שנפטר במאסר.
 • אזרח תושב ישראל שהוא הורה של אסיר ציון שנפטר במאסר, כולל הורה חורג והורה מאמץ וזאת בתנאי שהבן (אסיר הציון) אומץ בהיותו מתחת לגיל 5.
 • אזרח ותושב ישראל שהוא אח או אחות של אסיר ציון שנפטר במאסר.

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטי התהליך יש ללחוץ על קישור זה
 • יש לגבות את התגמול תוך שנה מהיום שהוצע לשלמו, ואם לא, הזכות לקבלו תפקע, אלא אם הביטוח הלאומי החליט אחרת.
 • אסיר ציון שאין בו תלויים ונמצא במוסד לנכים, לקשישים וכד' על חשבון המדינה, הסוכנות או רשות מקומית, יוקטן התגמול המשולם לו ב- 75% החל מהחודש הרביעי בו הוא נמצא במוסד, וכל עוד הוא נמצא בו.
 • אם זכאי לתגמול נפטר מבלי שקיבל את כל התגמול המגיע לו, ישולם התגמול לבן/ת זוגו ואם אין לו בן/ת זוג, ליורשיו על פי דין.
 • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות.
 • לפרטים נוספים על תשלום התגמול באתר המוסד לביטוח לאומי

חשוב לדעת

 • אסיר ציון אשר לאחר קום המדינה היה במאסר, מעצר או הגליה ונפטר בהיותו שם, או שבית המשפט הצהיר על מותו, יוכר כהרוג מלכות.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות