נפגעי פעולת איבה שעקב אותו אירוע זכאים לסוגי התגמולים/הקצבאות שיפורטו בהמשך צריכים לבחור באחד מהם
אם מדובר באירועים שונים אפשר לקבל את שני התגמולים/הקצבאות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שזכאים, עקב אותו אירוע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף לאחד מהתגמולים/הקצבאות הבאים, צריכים לבחור באחד מהם:

 • קצבת נכות כללית.
 • תגמול אחר במימון המדינה.
 • פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים (אם הנכות נגרמה על-ידי גורם אזרחי).
 • תשלום על פגיעה בעבודה (אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה או בדרך בין הבית לעבודה).
שימו לב
אם מדובר באירועים שונים אפשר לקבל את שני התגמולים/הקצבאות. עם זאת, למקבלי קצבת נכות כללית עם תוספת תלויים, התגמול שיקבלו כנפגעי פעולת איבה ייחשב כהכנסה שלא מעבודה בחישוב תוספת התלויים.
 • במקרים הבאים התשלומים לא נחשבים לכפל תשלום, ואין חובה לבחור בינם לבין תגמולים לנפגעי פעולת איבה:
  • גמלה לעובדי מדינה או למשרתים בצבא קבע (פנסיה), כאשר הפרישה לא קשורה לפציעה.
  • גמלה לנפגע איבה שנובעת מסיבה אחרת (כמו תגמול לבני משפחה של חלל פעולת איבה שזכאים גם לתגמול נכות).
  • פיצויים מגרמניה על נזקי בריאות שמשולמים על-ידי משרד האוצר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על נפגעי האיבה לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוגשה התביעה לתגמולים ולהצהיר בכתב על סוג התגמול שהם בוחרים לקבל.
 • יש לפנות תוך 6 חודשים מהיום שנמסרה לנפגעים ההודעה על החלטת הרשות המאשרת, או תוך 3 חודשים מהיום שנמסרה להם ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות.
 • אם מגישים ערר על החלטת הרשות המאשרת תינתן הארכה של תקופת 6 החודשים מקבלת ההודעה על החלטתה, אך בכל מקרה יש לחתום על ההצהרה בתוך 3 חודשים מקביעת דרגת הנכות לצמיתות (לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות לחתום על ההצהרה).
 • מי שלא חתמו על ההצהרה יקבלו תגמול כנפגעי פעולות איבה.
שימו לב
זכות הבחירה בין התגמולים היא חד פעמית - מי שבחרו בתגמול מסוים לא יוכלו לשנות את בחירתם.

נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנפגעו בפעולת איבה

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שמקבלים תגמול ממשרד הביטחון ונפגעו בפעולת איבה זכאים לתגמולי נכות ממשרד הביטחון בלבד.
 • פגיעת האיבה תיחשב כאילו הייתה חבלה שאירעה בזמן שירותם הצבאי ועקב השירות.
 • עליהם לפנות למשרד הביטחון, שם תיקבע להם דרגת נכות שמורכבת משתי הפגיעות. יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים