משרד התחבורה מנפיק תגי חניה למי שזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל מגבלה רפואית או מוגבלות בניידות
ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד, אם שניהם משמשים להסעת הנכה
על אחד הרכבים ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת - בהתאם לתנאים
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
טפסים
סרטון הדרכה של משרד התחבורה

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות שמיועדים לנכים ובמקומות שהחניה לא מותרת בהם.

 • ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, שמשמשים את הנכה דרך קבע. בכל מקרה, גם אם משויכים לתג שני רכבים, יונפק תג אחד בלבד שישמש להסעת הנכה.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב שמשויך לתג, ורק כאשר הנכה ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב שנושא את התג בחניה שמסומנת בכחול לבן, ללא תשלום. בכל מקרה, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמה, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א ובאר שבע נמסר שהזכאות תקפה בערים אלו).
 • בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • בנוסף לשאר הזכויות להם זכאי כל בעל רכב עם תג חניה לנכה, רכב שנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב שמיועד לתחבורה ציבורית, כשהנכה נמצא ברכב.
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • תג נכה שניתן לצמיתות יהיה בתוקף לכל החיים.
שימו לב
מקום מסומן לחניית נכים
תמרור 437 (ראו בלוח התמרורים) מסמן חניה שמיועדת רק לרכב של נכה שנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שהתג ניתן לו.

אימות מספר רכב בעל תג נכה

 • תגי החניה מונפקים כיום ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב (על התג מצוין שפרטי הרכב/ים מופיעים ברישומי אגף הרישוי).
 • בעלי חניונים ורשויות מקומיות (וכלל הציבור) יכולים לאמת את מספרי הרכבים באמצעות מאגר שמתעדכן מדי לילה, שמופיעים בו כל הרכבים שמורשים לשאת תג חניה לנכה.
 • לצפייה במאגר הרכבים עם תג חניה לנכה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

סוגי תגים

 • סוגי התגים שמונפקים לזכאים:
  • תג נכה רגיל (עם משולש ירוק)
  • תג נכה על כיסא גלגלים (עם מלבן כחול)
  • תג נכה רגיל של משרד הביטחון (עם משולש ירוק וכלנית)
  • תג נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון (עם מלבן כחול וכלנית)
 • חוק חניה לנכים לא עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.
שימו לב
רכב שנושא תג עם סמל כיסא גלגלים רשאי לנסוע בנתיב שמיועד לתחבורה ציבורית, כשהנכה נמצא ברכב (על-פי סעיף 71א1. לפקודת התעבורה).

מי זכאי?

 • מי שבגלל מחלה (או כמה מחלות) מתקשים בהליכה ותנועותיהם מסכנות את בריאותם.
 • עיוורים בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • מי שרופא שהוסמך לכך אישר שהם עונים על אחד מאלה:
  • נכותם הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם.
  • הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידותם.
  • יש להם נכות ברגליים והם זקוקים בגללה לרכב כאמצעי תנועה.
טיפ
מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה המוכרת כנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ולא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בגלל הגיל, אך מעוניין לקבל הטבות שניתנות לבעלי נכות רפואית ואינן מותנות בקבלת קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • במקרים הבאים פרטי הזכאים מועברים אוטומטית למשרד הרישוי ואין צורך להגיש בקשה עם מסמכים רפואיים:
 • אחרי שתישלח לזכאים הודעה שמאשרת את זכאותם עליהם רק לעדכן את מספרי הרכבים שברצונם לשייך לתג.
 • ניתן להגיש את הבקשה לתג חניה לנכה באופן מקוון (באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית), או לשלוח את מסמכי הבקשה בדואר.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים (מ-3 החודשים האחרונים) מרופא מומחה בתחום המחלה שבגללה מוגשת הבקשה, עם התייחסות ליכולת התנועה של מגישי הבקשה (ניתן להגיש מסמכים בעברית ובאנגלית בלבד).
 • בעלי ייפוי כוח מתמשך - בהגשת הבקשה בדואר יש לצרף צילום של ייפוי הכוח ואישור כניסתו לתוקף (בעלי ייפוי כוח מתמשך לא זכאים לאגרת רישיון רכב מופחתת).
 • חולים אונקולוגיים יצרפו אישור מאונקולוג מומחה, שמעיד על קיומם של מחלה אונקולוגית ותהליכים טיפוליים בעת הגשת הבקשה לתג (לא נדרש אישור על נכות).
 • במקרה של קטין בעל תג חניה לנכה שהוריו גרושים או פרודים או חיים בנפרד:
  • כדי שהתג יישלח להורה שהקטין לא רשום תחת כתובתו ברשות האוכלוסין, על ההורה האחר לעדכן ברשות האוכלוסין את כתובת מגוריו ככתובת נוספת למשלוח דואר בנוגע לקטין.
  • על ההורה שכתובתו לא רשומה ברשות האוכלוסין לשלוח בקשה באמצעות טופס דיגיטלי לפניות הציבור ( לבחור "פניה אל הנהלת אגף הרישוי" וב-"נושא הפניה" לבחור ב-"תג חניה לנכה"). בתוכן הפנייה לציין שהפונה הוא הורה גרוש או פרוד או חי בנפרד לקטין בעל תג חניה לנכה.
 • כשמגישים את הבקשה יש לציין את מספרי הרכבים שמעוניינים לשייך לתג (עד שני רכבים).

הגשת בקשה מקוונת

 • ממלאים את טופס הבקשה באזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית.
 • מי שטרם נרשמו למערכת ההזדהות צריכים לבצע הרשמה ראשונית לפני הכניסה לטופס. למידע נוסף ראו כאן.
 • ניתן להיעזר בסרטון הדרכה על התהליך המקוון.
 • לאחר הגשת הבקשה, תישלח הודעת אישור בדוא"ל (אם לא רואים את ההודעה כדאי לבדוק בכל תיבות הדואר הנכנס, כולל ה-spam).
 • בקשה שהוגשה באופן מקוון תטופל תוך 30 ימים.

שליחת בקשה בדואר

 • יש למלא טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי.
 • בנוסף למסמכים הרפואיים שצוינו, יש לצרף לטופס הבקשה:
  • צילום תעודת זהות של הנכה+ספח (אם תעודת הזהות היא דיגיטלית, יש לצלם גם את הצד האחורי של התעודה).
  • צילום רישיונות רכב.
  • אישור חשבון בנק או דוגמת המחאה על שם הנכה (לצורך החזר אגרה).
 • רצוי לשמור על עותק מכל מסמך, מכיוון שהמסמכים לא יוחזרו. כמו כן, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן.
 • שולחים את מסמכי הבקשה בדואר רגיל, אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 5810001
 • בקשה שנשלחה בדואר ישראל תטופל בתוך 60 ימים.
 • בהגשת הבקשה באמצעות הדואר לא יישלח עדכון על סטטוס הגשת הבקשה.
 • לאחר שהבקשה תיבדק, יישלח לפונים בדואר מכתב להשלמת מסמכים, או אישור/דחיית הבקשה.

קבלת התג

שימו לב

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת, בתנאי שהרכב רשום על שמו של הנכה, על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו.
 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו לפני קבלת התג.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה.

פניות בנושאים נוספים

 • בקשות נוספות שניתן להגיש באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית או באמצעות הדואר:
  • בקשה לעדכון של מספרי הרכבים שמשויכים לתג הנכה.
  • בקשה לחידוש תג שאושר לתקופה זמנית ותוקפו עומד לפוג: יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים (אלא אם כן המידע העדכני מועבר אוטומטית כפי שצוין לגבי הגשת הבקשה הראשונה). כדי למנוע עיכובים, רצוי להתחיל את ההליך כ-60 יום לפני תום תוקפו של התג.
  • בקשה להנפקה חדשה של תג חניה במקרים שבהם התג אבד או נגנב (ניתן גם למלא טופס ידני ולשלוח בדואר). התג יישלח בדואר תוך 30 ימים מהגשת הבקשה לכתובת שמעודכנת ברשות האוכלוסין.
  • בקשה לביטול תג החניה: ביטול התג ייכנס לתוקף תוך 48 שעות מהגשת הבקשה.
  • בקשה להמרת תג החניה לתג חניה מסוג כיסא גלגלים: יש לצרף מסמכים המעידים על התניידות בכיסא גלגלים דרך קבע, ממשרד הבריאות או מרופא מומחה.

פנייה נוספת במקרה שהבקשה נדחתה

 • אם בקשת זכאות לתג נדחתה, ניתן להגיש בקשה חדשה בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מומחה משלושת החודשים האחרונים.
 • אפשר להגיש את הבקשה בכל אחת מהדרכים שצוינו בתהליך מימוש הזכות.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, בתנאי שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • נכה שמבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות. למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 • אם אין לנכה חניה פרטית, ניתן לבדוק את האפשרות של הקצאה וסימון אזור חניה מיוחד. אפשרות זו ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר, היא לא תקפה לאוטיסטים וכד').
שימו לב
לא ניתן להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות אתר GoVisit
  • במוקד הטלפוני *5678
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

תג חניה בינלאומי

 • משרד התחבורה לא מנפיק יותר תג חניה בינלאומי לנכים.
 • עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית, ניתן לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת מדינת היעד את תג החניה לנכה (וכל מסמך רלוונטי אחר).
 • עם המסמכים המתורגמים פונים לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, כדי לברר אילו זכויות הם מקנים.
 • למידע בנושא חניה עם רכב שכור בחו"ל, ראו באתר "נגישות ישראל".

שאלות נפוצות

האם לבעל תג חניה לנכה מותר לחנות על המדרכה? האם מותר לו לחסום את רובה?

לבעל תג מותר לחנות אם אין בסמוך חניה פנויה ואם החניה אינה מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים ולעגלות נכים ואינה מסכנת אותם. החוק אינו מתייחס ספציפית לחניה על מדרכה, אלא ל"מקום שאין החניה מותרת בו".

האם בעל תג חניה לנכה יכול לחנות בכחול-לבן ללא עלות?

תלוי בכללי הרשות המקומית שבתחומה חונים. ברשויות רבות הדבר אפשרי.

האם בעל תג חניה לנכה זכאי להנחה בחניונים פרטיים?

חניונים פרטיים אינם מחויבים לתת הנחה כזו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים