הקדמה:

ניצולי שואה הזכאים לרנטת בריאות מגרמניה (BEG), זכאים בנוסף לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה
סכום התשלום בין 100 ל-400 אירו לחודש, והוא ייקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה קיבל כל ניצול נכון ל-01.07.2019
תשלום חודשי זה הוא בנוסף למענק הרבעוני המשולם לניצולים אלה ע"י הרשות
למידע נוסף ראו בקשה לסיוע חודשי למקבלי רנטה מגרמניה באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה הזכאים לקצבה חודשית מגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG), זכאים בנוסף לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, רטרואקטיבית מיולי 2019.

 • סכום התשלום בין 100 ל-400 אירו לחודש, והוא ייקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה קיבל כל ניצול נכון ל-01.07.2019.
 • סכום חודשי של 100 אירו ישולם באופן אוטומטי בשקלים חדשים לחשבונות הבנק הרשומים של מקבלי רנטה המוכרים ברשות, וזאת רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2019. לקבלת יתרת התשלום החודשי יש להגיש בקשה, כמפורט בהמשך.
 • תשלום חודשי זה הוא בנוסף למענק הרבעוני המשולם לניצולים אלה ע"י הרשות.

מי זכאי?

גובה הסיוע הכספי

 • התשלום החודשי הנו בין 100 ל-400 אירו לחודש, והוא ייקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה קיבל כל ניצול נכון ליום ה -01.07.2019, בהתאם לאמור בטבלה הבאה:
גובה הרנטה ששולה מגרמניה נכון ליום 01.07.2019 סכום התשלום החודשי המשולם ע"י הרשות
600 - 0 אירו 400 אירו
700 - 601 אירו 300 אירו
800 - 701 אירו 250 אירו
900 - 801 אירו 200 אירו
1,000 - 901 אירו 150 אירו
1,001 אירו ומעלה 100 אירו

תהליך מימוש הזכות

 • סכום חודשי של 100 אירו ישולם באופן אוטומטי בשקלים חדשים לחשבונות הבנק הרשומים של מקבלי רנטה המוכרים ברשות, וזאת רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2019.
 • לצורך בחינת הזכאות לקבלת סכום הסיוע המפורט בטבלה, והיות שאין בידי הרשות נתונים לעניין גובה הרנטה המשתלמת לכל ניצול על ידי ממשלת גרמניה, מתבקשים ניצולי השואה מקבלי הרנטה למלא את טופס הבקשה לסיוע חודשי למקבלי רנטה מגרמניה.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות כולל הספח- ניצולים המקבלים מענק רבעוני מהרשות אינם צריכים לצרף את התעודה והספח.
  • במקרה שקיים אפוטרופוס, יש לצרף צו מינוי בתוקף.
  • אישור עדכני על גובה הרנטה מגרמניה נכון ליום 01.07.2019, כפי שנשלח מרשויות הפיצויים של גרמניה.
  • טופס פרטי חשבון הבנק - ניצולים שאינם מקבלים מענק רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה צרכים למלא את טופס פרטי חשבון הבנק המצורף לטופס הבקשה ולצרף המחאה מקורית מבוטלת (צ'ק מבוטל), או צילום המחאה, או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק.
 • את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת תשלומים באוצר - הרשות לזכויות ניצולי השואה:
  • כתובת: בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 ,ת.ד. 57380 תל אביב, מיקוד 6157302.
  • פקס: 5682618 -03
  • דואר אלקטרוני :
 • למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651 או *5105 .

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים