הקדמה:

ניצולי שואה הזכאים לרנטת בריאות מגרמניה (BEG), זכאים בנוסף למענק רבעוני בסך 2,530 ₪ (10,120 ש"ח בשנה)
המענק ישולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה בתחילת כל רבעון בשנה, בחודשים: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר
ניצולי שואה שאינם מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה נדרשים להגיש בקשה וזכאותם למענק כאמור תחל ב 1 בחודש שבו הוגשה הבקשה
בנוסף, החל מיולי 2019 זכאים ניצולי שואה אלה לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה

החל מחודש אפריל 2018, ניצולי שואה הזכאים לקצבה חודשית מגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG), זכאים בנוסף למענק רבעוני בסך 2,530 ₪ (10,120 ש"ח בשנה) המשולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.

 • המענק הרבעוני ישולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה בתחילת כל רבעון בשנה, בחודשים: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר.
 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה חודשית מגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG), זכאים בנוסף לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, רטרואקטיבית מיולי 2019. למידע נוסף ראו:תשלום חודשי לניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות, ומוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה (כל הניצולים אשר מקבלים פטור מתשלום עבור תרופות מרשם), אינם נדרשים להגיש בקשה ויקבלו את המענקים של שנת 2018 עד סוף חודש אוקטובר 2018.
 • ניצולי שואה שאינם מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה (אינם מקבלים שום הטבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה) מתבקשים להגיש את טופס בקשה לקבלת מענק רבעוני למקבל רנטה מגרמניה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום מלא של תעודת זהות(כולל הספח).
 • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו מינוי בתוקף.
 • מסמכים המעידים על קבלת קצבה חודשית מגרמניה בשל נזקי בריאות (BEG).
 • בנוסף על המבקש למלא את פרטי חשבון הבנק שלו ולצרף המחאה מקורית מבוטלת (צ'ק) או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.-
 • למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות ל רשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651 או 5105*.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים