איסור אפליה מחמת נטייה מינית בשליחה לעבודה מטעם לשכת התעסוקה (להט"ב) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ללשכת התעסוקה אסור להפלות מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה
קביעת תנאים שלא מן העניין לצורך שליחה לעבודה תיחשב כאפליה אסורה
ראו סעיפים 42 ו- 43 לחוק שירות התעסוקה

אסור להפלות לרעה מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה מטעם לשכת התעסוקה.

  • קביעת תנאים שלא מן העניין תיחשב אף היא כאפליה אסורה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • מי שרואה עצמו נפגע על ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה בשל נטייתו המינית, רשאי לערור לפני ועדת ערר שנתמנתה על-ידי מועצת לשכת שירות התעסוקה. על החלטה של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים