ללשכת התעסוקה אסור להפלות מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה
קביעת תנאים שלא מן העניין לצורך שליחה לעבודה תיחשב כאפליה אסורה
בנוסף אסור למעסיק לסרב לקבל לעבודה אדם בשל נטייתו המינית
למידע נוסף ראו סעיפים 42 ו-43 לחוק שירות התעסוקה


אסור להפלות לרעה מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה מטעם לשכת התעסוקה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • מי שרואה עצמו נפגע על ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה בשל נטייתו המינית, רשאי לערור לפני ועדת ערר שמונתה על-ידי מועצת לשכת שירות התעסוקה. על החלטה של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים