ללשכת התעסוקה אסור להפלות מועמד לעבודה בשליחתו לעבודה בשל הסיבות המפורטות בהמשך
קביעת תנאים שלא מן העניין לצורך שליחה לעבודה תיחשב כאפליה אסורה
בנוסף אסור למעסיק לסרב לקבל לעבודה אדם על רקע הסיבות הללו
למידע רשמי ראו פסקת חקיקה ונהלים בתחתית הדף


אסור להפלות לרעה מועמד לעבודה בעת שליחתו לעבודה מטעם לשכת התעסוקה, בשל כל אחת מהסיבות המפורטות בהמשך.

  • בנוסף אסור למעסיק לסרב לקבל לעבודה אדם על רקע הסיבות הללו.
  • קביעת תנאים שלא מן העניין תיחשב אף היא כאפליה אסורה.

הסיבות שבגינן אסור להפלות מועמד לעבודה

מי זכאי?

  • מועמדים לעבודה, דורשי עבודה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • מי שרואה עצמו נפגע על-ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה בשל אחת מהסיבות שצוינו, רשאי לערור לפני ועדת ערר שמונתה על-ידי מועצת לשכת שירות התעסוקה. על החלטה של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים