החוק אוסר על אפליית עובד בשל היותו בן משפחה המטפל באדם עם מוגבלות
זאת בנוסף לאיסור הקיים בחוק על אפליית עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות

תקציר

אסור להפלות עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות, אם העובד כשיר לבצע את עבודתו.

 • האיסור חל לגבי כל אחד מהתחומים הבאים:
  • קבלה לעבודה
  • תנאי עבודה
  • קידום בעבודה
  • הכשרה או השתלמות מקצועית
  • פיטורים או פיצויי פיטורים
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה
 • אם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד (כגון הגמשת שעות העבודה) המעסיק מחוייב לבצען, כל עוד לא מדובר בנטל בלתי סביר.

מי זכאי?

 • עובד שהוא בן משפחה המטפל באדם עם מוגבלות:
  • בן זוג, הורה, או ילד של אדם עם מוגבלות.
  • בן משפחה שעיקר פרנסתו של האדם עם המוגבלות עליו: בן זוג של הורה, בן זוג של ילד, אח או אחות או בני זוגם, סב, סבתא, נכד או נכדה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של אפליית עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות, ניתן לתבוע את המעסיק.
 • עובד שחש שפוטר שלא כדין, רשאי לערער על פיטוריו בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, או לפסוק לעובד פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
 • ניתן לפנות לקבלת סיוע מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים