איסור גביית דמי תיווך מעובד זר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לגבות תשלום עבור איתור מעסיק מעובד זר שכבר נמצא בישראל
אסור לגבות מעובד זר תשלום עבור הנפקת אשרת עבודה, רישיון לישיבה בישראל או קבלת היתר להעסקה
לשכות מורשות רשאיות לגבות מעובד זר בסיעוד סכומים מסוימים עבור הבאתו לארץ

אסור לגבות מעובד זר המגיע לישראל סכומי כסף כלשהם עבור אשרת עבודה, רישיון לישיבה בישראל או קבלת היתר להעסקה.

  • כמן כן, ללשכה פרטית אסור לגבות מעובד זר שכבר נמצא בישראל תשלום עבור תיווכו למעסיק.
  • לשכות מורשות רשאיות לגבות מעובד זר בסיעוד סכומים מסוימים עבור הבאתו לארץ.
  • לשכה פרטית המטפלת בעובדים זרים בענף החקלאות רשאית לגבות או לקבל מהעובדים עם כניסתם לישראל תשלום שלא יעלה על 2,715.80 ש"ח (לפני מע"מ), נכון לשנת 2017. אין לגבות את התשלום מעובד שהובא לישראל מראש לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים רצופים ושהלשכה הפרטית אינה מחויבת כלפיו במתן שירותים לפי חוזה או כתב התחייבות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
  • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה והרווחה.
  • מומלץ לשמור על תיעוד התשלום (למשל: אישור בכתב של מקבל התשלום על קבלת התשלום).
  • מומלץ להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מידע זה עשוי לעניין אותך

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.