לשכה פרטית לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחויבת להחזיר לעובד זר תשלומים שקיבלה ממנו, במקרה שלא עמדה בהתחיבויות המינימום כלפי העובד הזר


לשכה פרטית לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים, מחוייבת להחזיר לעובד זר תשלומים שקיבלה ממנו עבור הבאתו לראשונה לארץ וזאת במקרים הבאים:

  • העובד הזר לא הגיע לישראל תוך זמן סביר ממועד התשלום
  • העובד הזר לא קיבל שכר במשך תקופה של שנה מאז יום הגיעו לישראל, או שהשכר שקיבל היה פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.
דוגמה
גבר, בן 34 המתגורר בסרי לנקה, חתם על חוזה עם לשכה פרטית כדי שיוכל לעבוד בישראל כמטפל סיעודי. העובד שילם ללשכה פרטית דמי תיווך עבור הבאתו לישראל על פי חוק, אך כעבור שנה עדיין לא נמצאה לו עבודה בישראל. הלשכה הפרטית נאלצה להחזיר לעובד את כספו, מאחר ולא קיבל שכר במשך שנה מאז הגיעו לישראל.
  • תשלום שלא הוחזר לעובד הזר תוך 30 יום יראו אותו כשכר מולן כהגדרתו בחוק הגנת השכר, ויצבור ריביות הקבועות בחוק הישראלי.

מי זכאי?

  • עובדים זרים המועסקים בישראל
  • מועמדים לעבודה כעובדים זרים בישראל שהתקשרו עם לשכות ישראליות לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל הלשכה עמה נחתם הסכם התיווך ולדרוש לקבל את הכסף בחזרה.

חשוב לדעת

  • לשכה שלא עמדה בהתחיבויותיה ולא החזירה לעובד זר את כספו עוברת על החוק הישראלי, וניתן לתבוע את הלשכה בבית משפט ישראלי.
  • תשלום שלא יוחזר לעובד הזר במועד, ייחשב כשכר מולן ויצבור ריביות הקבועות בחוק הישראלי
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות