הקדמה:

לשכה פרטית לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחויבת להחזיר לעובד זר תשלומים שקיבלה ממנו, במקרה שלא עמדה בהתחיבויות המינימום כלפי העובד הזר


לשכה פרטית לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים, מחוייבת להחזיר לעובד זר תשלומים שקיבלה ממנו במקרים הבאים:

  • העובד הזר לא הגיע לישראל תוך זמן סביר ממועד התשלום
  • העובד הזר לא קיבל שכר במשך תקופה של שנה מאז יום הגיעו לישראל, או שהשכר שקיבל היה פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.
דוגמה
גבר, בן 34 המתגורר בסרי לנקה, חתם על חוזה עם לשכה פרטית כדי שיוכל לעבוד בישראל כמטפל סיעודי. העובד שילם ללשכה פרטית 3,050 ₪, על פי חוק, אך כעבור שנה עדיין לא נמצאה לו עבודה בישראל. הלשכה הפרטית נאלצה להחזיר לעובד את כספו, מאחר ולא הגיע לישראל כדין תוך זמן סביר.

מי זכאי?

  • עובדים זרים המועסקים בישראל
  • מועמדים לעבודה כעובדים זרים בישראל שהתקשרו עם לשכות ישראליות לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל הלשכה עמה נחתם הסכם התיווך ולדרוש לקבל את הכסף בחזרה.

חשוב לדעת

  • לשכה שלא עמדה בהתחיבויותיה ולא החזירה לעובד זר את כספו עוברת על החוק הישראלי, וניתן לתבוע את הלשכה בבית משפט ישראלי.
  • תשלום שלא יוחזר לעובד הזר במועד, ייחשב כשכר מולן ויצבור ריביות הקבועות בחוק הישראלי

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות