יועץ פנסיוני חייב להימנע מייעוץ או כל פעולה אחרת עבור לקוח שיש בהם ניגוד עניינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו הוא מועסק לבין הלקוח
משווק פנסיוני חייב להימנע משיווק פנסיוני שיש בו ניגוד עניינים בינו ללקוח או או בין הגוף שבו הוא מועסק לבין הלקוח
יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני רשאים לבצע יעוץ, שיווק או פעולה אחרת שיש בהם ניגוד עניינים אם קיבלו מהלקוח הסכמה מראש ובכתב
זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד עניינים בינו ובין הלקוח


החוק קובע כללים להגנה על לקוח במקרה של ניגוד עניינים שבו מצוי יועץ פנסיוני המייעץ לו.

  • אם נודע ליועץ הפנסיוני על ניגוד עניינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו מועסק היועץ לבין הלקוח, בכל יעוץ פנסיוני או פעולה אחרת עבור הלקוח, חייב היועץ הפנסיוני להודיע ללקוח בכתב על קיום ניגוד העניינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים.
  • למרות זאת, היועץ הפנסיוני והמשווק הפנסיוני רשאים לבצע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, אם הלקוח הסכים מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או ביחס לאותה פעולה.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או ממשווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד עניינים בינו ובין הלקוח.
דוגמה
סוכן פנסיוני (משווק פנסיוני) העובד מטעם הראל פנסיה אינו נמצא בניגוד עניינים בינו ובין הלקוח, למרות שיש לו אינטרס לשווק ללקוח דווקא מוצר של הראל ולא מוצרים של גופים פנסיוניים אחרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.