קטין שמלאו לו 15 שנה רשאי לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, גם ללא הסכמת האחראי עליו
אם האחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, רשאי הקטין לפנות לבית המשפט שיכריע בעניין, על סמך חוות דעת פסיכיאטרית


קטין שמלאו לו 15 שנים רשאי לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, ולתת הסכמתו לאשפוז.

 • אם האחראי על הקטין (הורה או אפוטרופוס) מתנגד לאשפוז, לא ניתן יהיה לאשפז את הקטין אלא באישור בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטין שמלאו לו 15 שנה והוא מעוניין להתאשפז מרצונו בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

למי ואיך פונים

 • על הקטין לפנות לבית החולים הפסיכאטרי או למחלקה הפסיכאטרית בבית חולים כללי, שבה הוא מעונין להתאשפז ולחתום טופס הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

 • במקרה שהאחראי על הקטין מסכים לאשפוז, יאושפז הקטין בהתאם לנוהל הרגיל של אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.
 • במקרה שהאחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, רשאי הקטין לפנות לבית המשפט לנוער ולבקש שיורה על אשפוזו.
 • בית המשפט רשאי להורות על אשפוזו של הקטין אם התקיימו התנאים הבאים:
  1. לקטין מלאו חמש עשרה שנים.
  2. בית המשפט השתכנע כי הקטין מבין את מהות הבדיקה או הטיפול ואת השלכותיהם והוא מעוניין להיבדק או לקבל טיפול.
  3. בית המשפט קיבל חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, המבוססת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, והשתכנע כי מצבו הנפשי של הקטין מצריך אשפוזו בבית חולים לצורך בדיקה או טיפול.

ערעור

 • על החלטה של בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 • על הליכי הערעור במקרה של אשפוז בהסכמת האחראי ראו בערך אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.

חשוב לדעת

 • קטין אשר אחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
 • חתימת החולה על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים. במקרה שמדובר בטיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי), נדרשת חתימה נפרדת של המטופל על טופס הסכמה מיוחד לטיפול.
 • אשפוז מרצון נעשה במחלקות פסיכיאטריות פתוחות.
 • אשפוז מרצון יכול להיות גם באשפוז יום. אשפוז יום הוא מסגרת אשפוז פסיכיאטרית, בה מגיעים המטופלים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום ללא לינה, בשונה מאשפוז מלא, בה שוהה המטופל בבית החולים במשך 24 שעות ביממה. אשפוז היום מאפשר מסגרת טיפולית אינטנסיבית, מבלי שהמטופל יצטרך להתנתק מביתו וקהילתו. המטופל יכול לפנות לחדר מיון ולבקש להיבדק לצורך אשפוז יום.
 • עבור מאושפזים במחלקה פתוחה עשויות להתקיים חלופות אשפוז. לפרטים ראו בית מאזן עבור מתמודדי נפש ואשפוז בית פסיכיאטרי. חשוב לציין כי אפשרויות אלה עשויות להיות כרוכות בהשתתפות עצמית או מימון מלא של המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים