מי שנפגע או עלול להיפגע מכך שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), רשאי להגיש בקשה לביטול הצו
את הבקשה יש להגיש לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק, בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הודעה על מתן הצו

תקציר

אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

כשניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), תוצאותיו ותנאיו עלולים להשפיע על גורמים שונים. לכן, מי שנפגע או עלול להיפגע בעקבות מתן הצו לחייב, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הודעה כי ניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לפרט בבקשה את הנימוקים לביטול הצו, לצרף אסמכתאות רלוונטיות ולחתום על תצהיר.
 • יש להגיש לחייב, ללא דיחוי, העתק מהבקשה במסירה אישית ישירות לידיו.
 • העתקים נוספים יש להגיש לנאמן ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בסניף המחוז שבו ניתן הצו.
 • החייב רשאי להגיש את תגובתו לבקשה לביטול הצו בתוך 10 ימים מהיום שקיבל את הבקשה לידיו (או בתוך תקופת זמן שקבע בית-המשפט).

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה ולפני שיתקיים הדיון בנוגע לביטול הצו, בית-המשפט יחליט האם להתלות (לעכב/להקפיא) את תוקף הצו או את התוצאות שלו, למשל ההגבלות שהוטלו על החייב, חובת תשלומים (כולן או חלקן).
 • בית-המשפט יקבע דיון בהקדם האפשרי וישלח זימון לדיון למי שהגיש את הבקשה, לחייב, לנאמן ולממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • במהלך הדיון ולפני קבלת ההחלטה, בית-המשפט רשאי לבקש מהחייב וממי שהגיש את הבקשה פרטים נוספים וראיות נוספות (כולל שמיעה של עדים).
 • לאחר הדיון, בית-המשפט יחליט האם לקבל את הבקשה ולבטל את הצו שניתן לחייב או שלא לבטל את הצו.
שימו לב
אם בית-המשפט התלה את תוקף הצו או תוצאותיו בזמן שרק אחד מהצדדים להליך נוכח (החייב או כל גורם אחר שהגיש את הבקשה), אז יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים בתוך 14 ימים מהיום שהותלה תוקף הצו או תוצאותיו.

ערעור

 • אם בית-המשפט דחה את הבקשה לביטול הצו, ניתן להגיש, בתוך 45 ימים, ערעור לבית-המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה הוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), בית-המשפט רשאי לחייב את מגיש הבקשה בהוצאות משפט (סכומי כסף) שישולמו לצד השני או לאוצר המדינה, או לשניהם.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים