הקדמה:

מי שנפגע או עלול להיפגע מכך שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), רשאי להגיש בקשה לביטול הצו
את הבקשה יש להגיש לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק, בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הודעה על מתן הצו


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח
הערת עריכה
האם העתק יש אפשרות להגיש באופן מקוון (לנאמן, לממונה) האם יש אגרה על הבקשה? (לא ראיתי ברשימת האגרות בגוב)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 07:57, 19 באוגוסט 2019 (IDT)

כאשר ניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), תוצאותיו ותנאיו עלולים להשפיע על גורמים שונים. לכן, מי שנפגע או עלול להיפגע בעקבות מתן הצו לחייב, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

הערת עריכה
לבדוק אם כדאי לרשום שמדובר בגורמים/אנשים שהם לא הנושים, אם זה נכון.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:08, 13 באוגוסט 2019 (IDT)
הערת עריכה
ההליך הזה נכון למקרה שבו ניתן צו לבקשת היחיד, מה הפרוצדורה במקרה של בקשה לצו שהוגשה ע"י נושה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:12, 19 באוגוסט 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

הערת עריכה
אולי לעשות דוגמא עם נושה שמבקש לבטל בקשה למתן צו לחייב שחייב לו כספים כי לדעתו החייב פועל בחוסר תום לב או צד שלישי כלשהו שחושש שאם ניתן צו הוא לא יקבל את החוב שלו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:25, 28 בנובמבר 2019 (IST)

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הודעה כי ניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לפרט בבקשה את הנימוקים לביטול הצו, לצרף אסמכתאות רלוונטיות ולחתום על תצהיר.
 • יש להגיש לחייב, ללא דיחוי, העתק מהבקשה במסירה אישית ישירות לידיו.
 • העתקים נוספים יש להגיש לנאמן ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בסניף המחוז שבו ניתן הצו.
 • החייב רשאי להגיש את תגובתו לבקשה לביטול הצו בתוך 10 ימים מהיום שקיבל את הבקשה לידיו (או בתוך תקופת זמן שקבע בית-המשפט).
הערת עריכה
האם גם את התגובה לבקשה לביטול הצו צריך להגיש לבית המשפט ובמקביל למי שהגיש את הבקשה, לנאמן ולממונה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:10, 28 בנובמבר 2019 (IST)
הערת עריכה
בתקנות כתוב שיש להגיש העתק לחייב ללא דיחוי, "אלא אם הבקשה הוגשה במעמד צד אחד" - מה הכוונה? אותו כנ"ל עם הצד האחד בנוגע להתליית הצו כאשר רק אחד מהצדדים נוכח, הרי ההחלטה על ההתליה לא נעשית במסגרת דיון, מה הכוונה פה במעמד צד אחד, תמיד מישהו אחד מגיש את הבקשה, אלא אם יש הליך של תגובה/תשובה ואם הוא לא מתקיים אז זה נחשב למעמד צד אחד
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:34, 28 בנובמבר 2019 (IST)
הערת עריכה
לאיזה בית משפט שלום? ואיך אותו אדם אמור לדעת לאן עליו לפנות כדי להגיש את הבקשה לביטול? זה כתוב בהודעה לציבור? וגם האם יש טופס מסוים להגשת הבקשה, האם היא צריכה להיתמך בתצהיר? צירוף מסמכים?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:01, 28 ביולי 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה ולפני שיתקיים הדיון בנוגע לביטול הצו, בית-המשפט יחליט האם להתלות (לעכב/להקפיא) את תוקף הצו או את התוצאות שלו, למשל ההגבלות שהוטלו על החייב, חובת תשלומים (כולן או חלקן).
 • בית-המשפט יקבע דיון בהקדם האפשרי וישלח זימון לדיון למי שהגיש את הבקשה, לחייב, לנאמן ולממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • במהלך הדיון ולפני קבלת ההחלטה, בית-המשפט רשאי לבקש מהחייב וממי שהגיש את הבקשה פרטים נוספים וראיות נוספות (כולל שמיעה של עדים).
 • לאחר הדיון, בית-המשפט יחליט האם לקבל את הבקשה ולבטל את הצו שניתן לחייב או שלא לבטל את הצו.
שימו לב
אם בית-המשפט התלה את תוקף הצו או תוצאותיו כאשר רק אחד מהצדדים להליך נוכח (החייב או כל גורם אחר שהגיש את הבקשה), אז יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים בתוך 14 ימים מהיום שהותלה תוקף הצו או תוצאותיו.
הערת עריכה
מה הכוונה ב"הקדם האפשרי"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:01, 28 ביולי 2019 (IDT)

ערעור

 • אם בית-המשפט דחה את הבקשה לביטול הצו, ניתן להגיש, בתוך 45 ימים, ערעור לבית-המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה הוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), בית-המשפט רשאי לחייב את מגיש הבקשה בהוצאות משפט (סכומי כסף) שישולמו לצד השני או לאוצר המדינה, או לשניהם.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים