חייב שהוטל עיקול על דירת המגורים שלו, והוגשה בקשה למכירת הדירה, רשאי להגיש בקשה להשהיית ההחלטה על מכירת הדירה, אם הוא אינו מיוצג ע"י עורך דין
ההשהיה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה
הרשם יכול להשהות את ההחלטה גם ביוזמתו ובתנאי שהחייב מעוניין בכך


 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות החלטה על מכירת דירת המגורים של החייב שעוקלה, אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין.
 • ההשהיה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם החייב זכאי לכך לפי הוראות אותו חוק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. הוטל עיקול על דירת המגורים שלו;
 2. הזוכה בתיק הגיש בקשה למכירת הדירה;
 3. החייב הוזמן לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל בעניין מכירת הדירה;
 4. החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין;
 5. החייב מעוניין למנות לעצמו עורך דין או שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי (אם הוא זכאי לכך לפי החוק).

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 1. לפני הדיון עצמו:
 2. במהלך הדיון בבקשה:
  • החייב יכול לבקש בעל פה מהרשם להשהות את ההחלטה עד שהוא ימנה לעצמו עורך דיו או עד שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

 • הרשם רשאי להורות על השהיית ההחלטה גם מיוזמתו (מבלי שהחייב הגיש בקשה לכך) ובתנאי שהחייב מעוניין בהשהיית ההחלטה כדי לאפשר לו למנות לעצמו עורך דין או לבקש סיוע משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים