חייב בהוצאה לפועל שביקש איחוד תיקים רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שלא יוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ
רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו, אם ימצא טעמים מיוחדים לכך והוא רשאי לקבוע תנאים, כגון מתן ערובה

חייב בהוצאה לפועל שביקש איחוד תיקים ראשי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שלא יוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.

 • רשם ההוצאה לפועל ייעתר לבקשה אם ימצא טעמים מיוחדים לכך.
 • הרשם יכול לקבוע תנאים להיענות לבקשה, כולל דרישה למתן ערובה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214).
 • בטופס, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 62 ("ביטול הליכים") ולציין את ההליך של צו עיכוב היציאה.
 • יש לציין בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה. בנימוקי הבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • יעד הנסיעה
  • מטרת הנסיעה
  • תאריך יציאה וחזרה
  • מימון הנסיעה
  • הצעת ערובה וערבים לחזרה ארצה.
 • לבקשה יש לצרף:
  • תצהיר שבו כלולות העובדות שמהוות את הבסיס לבקשה (במקרה שהטענות נגד הצו הן משפטיות בלבד, אין צורך לצרף תצהיר).
  • צילום תעודת זהות.
  • מסמכים שהחייב מבקש לצרף המעידים על מצבו הכלכלי, המשפחתי הבריאותו וכיו"ב, שמצריכים את יציאתו לחו"ל.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לתת או לא לתת צו עיכוב יציאה מהארץ במקרה של חייב המבקש איחוד תיקים לא ניתן לערער ישירות אלא יש לבקש רשות לערער.
 • למרות זאת, אם מדובר בתיק בענייני משפחה או אם בגוף ההחלטה על מתן הצו או אי מתן הצו העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים