לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הנאמן מקבל החלטות שונות, אותן החייב רשאי לבקש לשנות או לבטל
על החייב להגיש את הבקשה לשינוי או ביטול החלטת הנאמן לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו
כל אדם (לא החייב) רשאי, בתוך 45 ימים מהיום שנודע לו על החלטת הנאמן, לפנות לבית-המשפט שבו מתנהל התיק ולבקש לשנות או לבטל אותה


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ממונה נאמן שתפקידו, בין היתר, הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב, להכריע בתביעות החוב שהנושים מגישים וכן להכריע בבקשות שונות שמוגשות לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון (פשיטת רגל).

 • חייב שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) בבקשה לשנות או לבטל את ההחלטה או הפעולה.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון- הרשות המנהלית של המדינה האחראית על ניהול הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל (הכונס הרשמי).
טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב רשאי להגיש את הבקשה, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. סכום חובותיו עולה על 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  2. ניתן לו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון(פשיטת רגל).
  3. הוא טוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה או מתכוון לעשות (או להימנע מלעשות).

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לשינוי או ביטול החלטת הנאמן, על החייב להגיש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.
שימו לב
במקרה שאדם אחר (לא החייב) מבקש לשנות או לבטל החלטה של הנאמן, עליו להגיש את הבקשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי צו פתיחת ההליכים) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את נימוקי הבקשה, לצרף כל כל המסמכים הנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות הנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר לממונה והחלטתו תישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.

ערעור

 • על החלטת הממונה ניתן להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתנאי שבית-המשפט אישר, מראש, את הגשת הערעור.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לציין על גבי הבקשה, כי היא מתייחסת או קשורה לבקשה קודמת (אם הוגשה) על-ידי הקלדת מספר הבקשה הקודמת בשדה "מספר בקשה קשורה" בטופס.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים