לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הנאמן מקבל החלטות שונות, אשר עשויות להשפיע על גורמים שונים, כגון הנושים
כל אדם (לא החייב) רשאי, בתוך 45 ימים מהיום שנודע לו על ההחלטה, לפנות לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק ולבקש לשנות או לבטל אותה
כאשר חייב מעוניין לשנות או לבטל החלטה של נאמן, עליו להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון

תקציר

אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ממונה נאמן שתפקידו, בין היתר, הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב, להכריע בתביעות החוב שהנושים מגישים וכן להכריע בבקשות שונות שמוגשות לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון (פשיטת רגל).

  • כל אדם שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול לפנות לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק, בבקשה לשנות או לבטל את ההחלטה או הפעולה של הנאמן.
טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל אדם רשאי להגיש את הבקשה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
    1. ניתן לחייב עם חובות של מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
    2. הוא טוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה או מתכוון לעשות (או להימנע מלעשות).

למי ואיך פונים

  • את הבקשה לשינוי או ביטול החלטת הנאמן, יש להגיש לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק, בתוך 45 ימים מהיום שנודע לו על ההחלטה.
  • מומלץ לפנות לייצוג וסיוע משפטי לפני הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

  • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
  • לאחר הגשת הבקשה, בית-המשפט ישלח העתק ממנה לחייב ולממונה על הליכי חדלות פירעון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים