הקדמה:

עובדים באולמות וגני אירועים המועסקים במהלך חג של דתם זכאים לתוספת של 50% לשכרו עבור עבודתם בחג
בנוסף, זכאי עובד שעבד בחג ליום חופשה בשכר, אשר אינו יורד ממכסת מימי החופשה השנתית הצבורה שלו


עובדים באולמות וגני אירועים זכאים לגמול עבור העסקתם בחג.

  • הגמול מתבטא בתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ביום מנוחה חלופי בתשלום (שעבורו מקבלים שכר רגיל, והוא אינו יורד ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים