עובדים באולמות וגני אירועים המועסקים במהלך חג של דתם זכאים לתוספת של 50% לשכרו עבור עבודתם בחג
בנוסף, זכאי עובד שעבד בחג ליום חופשה בשכר, אשר אינו יורד ממכסת מימי החופשה השנתית הצבורה שלו

תקציר

עובדים באולמות וגני אירועים זכאים לגמול עבור העסקתם בחג.

  • הגמול מתבטא בתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ביום מנוחה חלופי בתשלום (שעבורו מקבלים שכר רגיל, והוא אינו יורד ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים