הקדמה:

מקבלי גמלת ניידות שהגיעו לגיל הפרישה לעניין ניידות (67 למי שנולדו אחרי מאי 1942, כמפורט בטבלה בהמשך) זכאים בתנאים מסויימים להמשיך לקבל הטבות במסגרת הגמלה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


לפי הסכם הניידות לא ניתן להגיש לראשונה תביעה לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה לעניין ניידות (67 למי שנולדו אחרי מאי 1942, כמפורט בטבלה בהמשך).

  • מי שקיבלו גמלת ניידות לפני שהגיעו לגיל הפרישה לעניין ניידות ימשיכו להיות זכאים לקבלת ההטבות במסגרת הגמלה גם אחרי גיל הפרישה, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

  • מי שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להמשך קבלת ההטבות אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות לגמלת ניידות, ובנוסף מתקיים לגביו אחד מבין 3 התנאים הבאים:
  • מי שעונה על התנאים שצוינו והגיע לגיל 65 לפני ה-01.01.2002:
    • אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף, מסוגל לנהוג ונוהג ברכבו, הוא זכאי להמשיך לקבל את כל ההטבות שבמסגרת הגמלה.
    • אם אין לו רישיון נהיגה, הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד, בכפוף לתנאי ההלוואה.

גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות

  • גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות זהה לגברים ולנשים ונקבע על פי תאריך הלידה: