תושב ישראל שנמצא במסגרת של הכשרה מקצועית חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי
התשלום מבוצע בחלקו על ידי נותן ההכשרה המקצועית, ובחלקו על ידי המבוטח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תושב ישראל הנמצא בהכשרה מקצועית חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

  • הגוף שנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור המבוטח את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה ולענף אמהות בלבד, ואילו המבוטח חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח לענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • הרישום במוסד לביטוח לאומי הוא אוטומטי, באמצעות מידע שמעביר נותן ההכשרה המקצועית.
  • אם המידע לא הגיע אל המוסד לביטוח לאומי מסיבה כלשהי, יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור מנותן ההכשרה המקצועית על תקופת ההכשרה. ניתן לשלוח את האישור באופן מקוון או להגיש אל הסניף הקרוב.
  • לאחר קבלת הדיווח, ובתוך 3 שבועות, המוסד לביטוח לאומי שולח פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.
  • למידע על דרכי תשלום דמי הביטוח ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

שיעור דמי הביטוח

  • הגוף שנותן את ההכשרה ישלם את דמי הביטוח עבור ענף נפגעי עבודה וענף אמהות.
  • המבוטח ישלם עבור שאר ענפי הביטוח ועבור ביטוח הבריאות את שיעור המינימום - 145 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).

חשוב לדעת

  • כדי להיות מבוטח בעת הכשרה מקצועית בביטוח נפגעי עבודה או בביטוח אמהות, ההכשרה המקצועית צריכה להיות מאושרת לעניין תשלום דמי ביטוח על-פי תקנות הביטוח הלאומי (התקנות מונות שורה של קריטריונים הכוללים בין היתר: היקף ההכשרה בשבוע, תקופת ההכשרה, סוג המוסד שנותן את ההכשרה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

חקיקה ונהלים