הקדמה:

ביטוח אמהות נועד להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה
למידע נוסף ראו באתר הביטוח הלאומי

ביטוח אמהות הוא למעשה פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

חקיקה ונהלים