בני זוג העובדים כעצמאים בעסק משותף צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי בנפרד
תשלום דמי הביטוח הלאומי יעשה בהתאם לחלק המוצהר של בן הזוג בהכנסות מהעסק
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי
 • בני זוג העובדים כעצמאים בעסק משותף צריכים להיות רשומים שניהם במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאים, וכל אחד מהם ישלם דמי ביטוח לאומי עבור עצמו.
 • בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3 מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.
 • בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה ביניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 1/2 (50%) מההכנסה לבעל, 1/2 (50%) מההכנסה לאישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על בני הזוג להירשם במוסד לביטוח לאומי, בסניף שבמקום מגוריהם או בסניף הקרוב ביותר אם אין סניף של המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריהם.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק.
 • את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתיחת העסק.

שלבי ההליך

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • בני הזוג יצהירו, כל אחד בנפרד, על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת, וכאמור, הם יכולים גם להצהיר על אופן חלוקת ההכנסות מהעסק בין בני הזוג.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה המשוערת, או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייבים בני הזוג, ומיידע אותם בדבר הפרשים - הן לזכותם של והן לחובתם - אם יש הפרשים כאלה.(למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ישולמו % 2.87 דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 דמי ביטוח בריאות.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו % 12.83 דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 דמי ביטוח בריאות.
 • ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאים בעסק משותף (לצורך חישוב דמי הביטוח הלאומי שהם צריכים לשלם) היא 15% מהשכר הממוצע לכל אחד מבני הזוג. אם הכנסתו של אחד מבני הזוג נמוכה יותר, הוא ישלם דמי בטוח לאומי כאילו הכנסתו היא 15% מהשכר הממוצע.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים לחץ כאן.

עובד שחדל להיות "עובד עצמאי"

 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על–פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.

חשוב לדעת

 • ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאים בעסק משותף (לצורך חישוב דמי הביטוח הלאומי שהם צריכים לשלם) היא 15% מהשכר הממוצע לכל אחד מבני הזוג. אם הכנסתו של אחד מבני הזוג נמוכה יותר, הוא ישלם דמי בטוח לאומי כאילו הכנסתו היא 15% מהשכר הממוצע.
 • דמי ביטוח לבני זוג העובדים במשק חקלאי: בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת ההכנסות מהעסק ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על–פי חלקו בהכנסה.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים