דמי נסיעה ודמי ניידות לנכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות ברגלים, עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה או דמי ניידות
גובה דמי הנסיעה או הזכאות לדמי ניידות יקבעו לפי דרגת הנכות ברגלים ולפי הקבוצה אליה משתייך הנכה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

דמי נסיעה:
גובה המענק מפורט בטבלה הבאה:

סוג ואחוז הנכות גובה המענק
נכה פגוע רגליים 24% - 19% שדרגת נכותו הכללית אינה פחותה מ-25% 104 ₪ לחודש
נכה פגוע רגליים 34% - 25% 122 ₪ לחודש
נכה פגוע רגליים 40% - 35% 178 ₪ לחודש
נכה עיוור בשתי עיניו 588 ₪ לחודש
  • בנוסף, במקרים חריגים של נכות מוכרת, הבאה לידי ביטוי בקשיי הליכה ואינה פחותה מ- 35%, עשויים נכי המלחמה בנאצים להיות זכאים לדמי נסיעה. הזכאות וגובה דמי הנסיעה יקבעו על ידי רופא הרשות.

דמי ניידות:

  • נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות מוכרת ברגלים, מ- 40% ומעלה, זכאים לקבלת הלוואה לכיסוי מיסים לרכב. אם אין ברשות הנכה רכב, יהיה זכאי להשתתפות בדמי ניידות לפי השתייכותו לאחת משתי הקבוצות הבאות:
  • בעלי נכות מוכרת ברגלים בין 40-99 אחוזים - דמי ניידות בסך 682 ש"ח.
  • בעלי נכות מוכרת ברגלים של 100 אחוזים -דמי ניידות 909 ש"ח.

מי זכאי?

  • מי שמוכר כנכה המלחמה בנאצים אשר שויך לאחת הקבוצות בהתאם להגדרות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל את מענק דמי הנסיעה יש להגיש בקשה בכתב אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
  • לאחר אישור הרשות, המענק יועבר מידי חודש עם התגמול החודשי. הזכאות היא החל ממועד הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

  • הנכה זכאי למענק בתנאי שאינו מקבל דמי ניידות מכל מקור אחר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות