הקדמה:

נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות ברגלים, עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה או דמי ניידות
גובה דמי הנסיעה או הזכאות לדמי ניידות יקבעו לפי דרגת הנכות ברגלים ולפי הקבוצה אליה משתייך הנכה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


דמי נסיעה:
גובה המענק מפורט בטבלה הבאה:

סוג ואחוז הנכות גובה המענק
נכה פגוע רגליים 24% - 19% שדרגת נכותו הכללית אינה פחותה מ-25% 104 ₪ לחודש
נכה פגוע רגליים 34% - 25% 122 ₪ לחודש
נכה פגוע רגליים 40% - 35% 178 ₪ לחודש
נכה עיוור בשתי עיניו 588 ₪ לחודש

דמי ניידות:

  • נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות מוכרת ברגלים, מ-40% ומעלה, זכאים לקבלת הלוואה לכיסוי מיסים לרכב. אם אין ברשות הנכה רכב, יהיה זכאי להשתתפות בדמי ניידות לפי השתייכותו לאחת משתי הקבוצות הבאות:
  • בעלי נכות מוכרת ברגלים בין 40-99 אחוזים - דמי ניידות בסך 682 ש"ח.
  • בעלי נכות מוכרת ברגלים של 100 אחוזים -דמי ניידות 909 ש"ח.

מי זכאי?

  • מי שמוכר כנכה המלחמה בנאצים אשר שויך לאחת הקבוצות בהתאם להגדרות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל את מענק דמי הנסיעה יש להגיש בקשה בכתב אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
  • לאחר אישור הרשות, המענק יועבר מידי חודש עם התגמול החודשי. הזכאות היא החל ממועד הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

  • הנכה זכאי למענק בתנאי שאינו מקבל דמי ניידות מכל מקור אחר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות