אסיר שיוצא לחופשה במהלך חג דתי עשוי להיות זכאי להארכת החופשה עד ל-96 שעות, החל מהחופשה השנייה שהאסיר יוצא אליה
במקרה שהחג נמשך יותר מ-48 שעות והאסיר אינו יכול לשוב לכלא בתום 48 השעות, ניתן להאריך את חופשתו גם אם מדובר בחופשה הראשונה שלו, ובתנאי שמשך החופשה כולל ההארכה לא יעלה על 72 שעות
הארכת החופשה אפשרית אחת לשנה ובחגים מסוימים בלבד


אסיר שיוצא לחופשה במהלך חג דתי עשוי לקבל הארכה של משך החופשה שהוא זכאי לה, בתנאי שהאורך הכולל של החופשה לא יעלה על 96 שעות.

  • הזכאות אפשרית רק החל מהחופשה השנייה של האסיר, ובתנאי שחופשתו הראשונה נמשכה 48 שעות.
  • עם זאת, אם מדובר בחג שאורכו למעלה מ-48 שעות, ובשל החג האסיר אינו יכול לשוב לכלא בתום 48 שעות, ניתן להאריך את משך החופשה של האסיר במספר שעות גם אם זו חופשתו הראשונה, בתנאי שמשך החופשה כולל ההארכה לא יעלה על 72 שעות.
  • הארכת החופשה אפשרית פעם אחת בשנה בלבד, בהתאם לדתו של האסיר, במועדים שיצוינו בהמשך.

מי זכאי?

  • אסיר היוצא לחופשה (החל מהחופשה השנייה שלו), והחופשה חלה במהלך אחד מהחגים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה למפקד בית הסוהר או לסגנו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.