הארכת משך החופשה של אסיר בחגים דתיים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מהחופשה השנייה שהאסיר יצא אליה, מפקד בית הסוהר רשאי להאריך את החופשה במהלך חג דתי עד ל-96 שעות
במידה שהחג נמשך יותר מ-48 שעות והאסיר אינו יכול לשוב לכלא בתום 48 השעות, ניתן להאריך את החופשה גם אם מדובר בחופשה ראשונה של האסיר, בתנאי שהזמן הכולל של החופשה כולל ההארכה לא יעלה על 72 שעות
הארכת החופשה אפשרית אחת לשנה בלבד ובחגים מסויימים בלבד
  • מפקד בית סוהר רשאי להאריך את משך החופשה של אסיר מעבר למשך החופשה שהוא זכאי לה, בתנאי שהארוך הכולל של החופשה לא יעלה על 96 שעות.
  • הארכת החופשה אפשרית פעם אחת בשנה בלבד, בהתאם לדתו של האסיר, במועדים הבאים:

מי זכאי?

  • אסיר היוצא לחופשה, והחופשה חלה במהלך חג דתי.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות בבקשה למפקד בית הסוהר.

חשוב לדעת

  • ניתן להאריך את החופשה במהלך חגים דתיים רק מהחופשה השניה ואילך (במהלך החופשה הראשונה של אסיר לא ניתן להאריך את החופשה).
  • למרות זאת, אם מדובר בחג שאורכו למעלה מ-48 שעות, ובשל החג האסיר אינו יכול לשוב לכלא בתום 48 שעות, רשאי מפקד בית הסוהר להאריך את משך החופשה הראשונה של האסיר במספר שעות בתנאי שמשך החופשה כולל ההארכה לא תעלה על 72 שעות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.