לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח על מצבו הכלכלי
מטרת הדוח היא לקבוע את סכום התשלום החודשי שעל החייב לשלם, לפי יכולתו הכלכלית
על החייב להגיש את הדוח לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו לפתיחת הליכים
מייצג של חייב, נדרש להגיש את הדוח באופן מקוון (המידע בדף זה), חייב שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הדוח באופן מקוון או באופן ידני

תקציר

אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').

 • מטרת הדוח היא להעריך את מצבו הכלכלי של החייב ולקבוע, בהתאם ליכולתו הכלכלית, את סכום התשלום החודשי אותו יידרש לשלם.
 • את הדוח יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), בתוך 21 ימים מהיום שהחייב קיבל לידיו את הצו.
שימו לב
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון (המידע בדף זה).
 • חייב שאינו מיוצג רשאי לבחור אם להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון או באופן ידני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הדוח באופן מקוון בלבד(המידע בדף זה).
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך.

מילוי והגשת הדוח

 • יש להכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש ללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות פתיחת הליכים ליחיד".
 • ברשימה שתיפתח יש ללחוץ על "הגשת דוח על מצבו הכלכלי של היחיד בהליך שהחל לבקשת נושה", לבחור ב"להוריד את הדוח" וללחוץ על "אישור".
 • בדף שיפתח יש להזין את הנתונים הנדרשים ולעקוב אחר ההנחיות עד להורדת הדוח הכלכלי למחשב ושמירתו, בפורמט PDF.
 • יש לפתוח את הדוח הכלכלי השמור במחשב ולמלא אותו בהתאם להנחיות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הדוח מולא באופן מפורט, נכון ומדויק.
 • לאחר שמירת הדוח המלא במחשב, יש להיכנס בשנית למערכת המקוונת, ללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות פתיחת הליכים ליחיד".
 • ברשימה שתיפתח יש ללחוץ על "הגשת דוח על מצבו הכלכלי של היחיד בהליך שהחל לבקשת נושה", לבחור ב"להעלות את הדוח" וללחוץ על "אישור".
 • בדף שיפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את הדוח הכלכלי המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
טיפ
 • לאחר החתימה, הדוח ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של הדוח לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הדוח.
 • כדי להקל על מילוי הדוח, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים בדוח.

שלבי ההליך

 • לאחר העלאת הדוח הכלכלי המלא באתר הממונה ושליחתו:
  • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הדוח הכלכלי. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה.
  • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות הדוח הכלכלי באופן אוטומטי.
   • אם הדוח הכלכלי עבר את בדיקות התקינות האוטומטיות בהצלחה, תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הדוח הכלכלי.
   • אם הדוח הכלכלי לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה - תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הדוח.
  • הדוח הכלכלי יועבר לטיפול בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל ההליך.
  • הדוח ייבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים וכו') ויוחלט על סכום התשלום החודשי שיוטל על החייב.
שימו לב
 • הממונה רשאי לשלוח לחייב דרישה להשלמת פרטים ומסמכים בדוח.
 • את השלמת המסמכים יש לבצע במועד שנקבע בדרישת ההשלמה באמצעות קישור לטופס פנייה מקוון שיופיע במכתב הדרישה.
 • אם החייב לא יגיש את הדוח במועד או אם לא ישלים את הפרטים הנדרשים במועד - יקבע לחייב תשלום חודשי ללא התאמה ליכולתו הכלכלית.
 • אם החייב יגיש את הדוח באיחור - יעודכן התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית לפי הנתונים בדוח שהגיש.

חשוב לדעת

 • כל ההודעות והחלטות הממונה ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו (המייצג או האפוטרופוס), לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בדוח.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הדוח, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים