במקרים שבהם תביעה לגמלת ילד נכה נדחתה או לא אושרה במלואה, ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים
אם קיים אישור רפואי על החמרה במצב הילד, ניתן לבקש דיון מחדש בתביעה בכל עת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


במקרים שבהם תביעה לגמלת ילד נכה נדחתה, או שאושרה לילד גמלה חלקית בלבד, ניתן להגיש תביעה חוזרת.

  • את התביעה החוזרת ניתן להגיש כעבור 6 חודשים ממועד הדחייה של התביעה הקודמת, או ממועד קבלת ההחלטה על הגמלה החלקית.
  • במקרה שקיים אישור רפואי המעיד על החמרה במצב הילד, ניתן לבקש דיון מחדש בתביעה בכל עת.
  • אם ילד מעל גיל 3 תלוי לחלוטין בעזרת הזולת ומקבל גמלת ילד נכה ללא תוספת תלות, ניתן להגיש בקשה לבדיקת תלות.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות
  • כלל התהליך לקבלת גמלת ילד נכה מתואר בתרשים הבא:
ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • הגשת תביעה חוזרת נעשית בהליך הזהה להליך הראשוני, לפרטים נוספים ראו הגשת תביעה לגמלת ילד נכה.
  • אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, רופא המוסד לביטוח לאומי ימצא כי נוצרו עובדות חדשות העשויות להגדיל את שיעור הגמלה או להשפיע על עצם הזכאות, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.
  • בשאר המקרים, המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו 6 חודשים מיום שנדחתה התביעה הקודמת לגמלה, או מיום שנקבע שיעורה החלקי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים