אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
במסגרת הליך פשיטת רגל של חייב בפשיטת רגל, ניתן להגיש נגד החייב תביעת חוב בגין מזונות שהוא חייב מהעבר
הגשת תביעת חוב מאפשרת למי שזכאי למזונות לקבל דיבידנד, כלומר תשלום (חלקי או מלא) של החוב, במסגרת הליך פשיטת הרגל
חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, הזוכה לעדיפות על פני חובות אחרים
אם לא הוגשה תביעת חוב, לא ניתן יהיה לקבל דיבידנד במסגרת הליך פשיטת הרגל
יחד עם זאת, חוב בגין מזונות אינו נמחק עם סיום פשיטת הרגל, ולכן בכל מקרה ניתן לתבוע את חוב המזונות לאחר סיום ההליך


חוב בגין מזונות שהיו צריכים להיות משולמים בעבר הוא חוב שניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת רגל.

  • תביעת חוב מזונות מוגשת ביחד עם שאר תביעות החוב.
  • חוב מזונות עבר הוא חוב בדין קדימה, כלומר יש לו עדיפות על פני חובות אחרים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • חוב מזונות הינו חוב בדין קדימה, כלומר בעת פירעון החובות, חוב המזונות ישולם במלואו לפני שניתן יהיה לפרוע חובות לנושים רגילים.
  • מכיוון שככלל חוב מזונות הוא חוב שאינו מופטר בהפטר (כלומר, גם לאחר סיום הליך פשיטת הרגל החייב אינו פטור מתשלומו, והנושה יכול לפעול לגבייתו), הנושה אינו חייב להגיש תביעת חוב לתשלום המזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל.
    • אם הנושה בוחר לא להגיש תביעת חוב בגין חוב מזונות, הוא לא יוכל לקבל דיבידנד (תשלום חלקי או מלא של החוב מתוך הכספים והנכסים שניתן לממש במסגרת הליך פשיטת הרגל ואשר מחולקים בין הנושים).
    • במקרה כזה (כאשר הנושה לא מגיש תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל), הוא יוכל לתבוע את החוב במלואו מאת החייב לאחר סיום הליך פשיטת הרגל (למשל במסגרת הליכי הוצאה לפועל), והחייב לא יהיה פטור מתשלום החוב.
  • אם בחר הנושה להגיש תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל, ובמסגרת ההליך קיבל דיבידנד (תשלום של סכומי כסף שחולקו בין הנושים במסגרת ההליך), אך הסכום שהתקבל במסגרת זו אינו מכסה את מלוא החוב, יוכל הנושה לתבוע את ההפרש לאחר סיום הליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו חוב מזונות לאחר סיום הליך פשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל