אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
חוב מזונות אינו מופטר בהפטר ולכן - בניגוד לחובות אחרים - ניתן להמשיך ולגבות אותו מהחייב גם לאחר מתן צו הפטר
אם זכאי המזונות חושש שהחייב יעזוב את הארץ מבלי לשלם את חוב המזונות, ניתן לבקש להשאיר את צו עיכוב היציאה מהארץ בתוקפו עד להגשת בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת ההוצאה לפועל


חוב מזונות הוא חוב שההפטר אינו חל עליו ולכן עם סיום הליך פשיטת הרגל, רשאי האדם שזכאי למזונות להמשיך לגבות את החוב.

 • גם בסיום של הליך פשיטת רגל על ידי ביטול ההליך או הסדר ניתן להמשיך לגבות את חוב המזונות.

מי זכאי?

 • נושה שהחוב שהחייב חב לו הוא חוב מזונות, אשר לא שולם במלואו עד למועד סיום הליך פשיטת הרגל.

תהליך מימוש הזכות

 • גביית חוב המזונות לאחר סיום הליך פשיטת הרגל מתבצעת באותו אופן שהיתה מתבצעת אילולא היתה פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו הוצאה לפועל - מזונות.
 • ניתן להמשיך לגבות את החוב בכל מקרה שבו הסתיים הליך פשיטת הרגל:
  • ביטול פשיטת הרגל - במקרה של סיום הליך פשיטת הרגל בשל ביטולו, ניתן לפעול לצורך גביית החוב כאילו לא התקיים הליך פשיטת הרגל.
  • פשרה או הסדר - במקרה של סיום הליך פשיטת הרגל בשל הסדר, חוב המזונות אינו פטור בהסדר, ולכן ניתן להמשיך ולגבות את החוב.
  • הפטר - במקרה של סיום הליך פשיטת הרגל בשל מתן צו הפטר, חוב המזונות אינו מופטר (למעט במקרים חריגים), ולכן ניתן יהיה להמשיך לגבות את החוב.

חשוב לדעת

 • עם סיום הליך פשיטת הרגל מתבטל צו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא נגד החייב.
 • אם זכאי המזונות חושש שהחייב יעזוב את הארץ טרם חידוש ההליכים בהוצאה לפועל, ניתן לבקש מבית המשפט של פשיטת הרגל שלא יבטל את צו היציאה מהארץ עד לאחר חידוש ההליכים ומתן צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל