הקדמה:

עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים, צריך ליידע על כך את מעסיקו בתוך זמן סביר מיום קבלת הצועל-פי סעיף 41ג לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), על עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים להודיע על כך למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם במקום עבודתו בתוך זמן סביר.

  • עובד קבלן כוח אדם יודיע לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם.
  • אם העובד לא היה מועסק בזמן שקיבל את צו הקריאה למילואים, עליו להודיע על קריאתו לשירות מילואים בתוך זמן סביר לאחר תחילת עבודתו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים