עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים, צריך ליידע על כך את מעסיקו בתוך זמן סביר מיום קבלת הצו


עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי), שירות מילואים פעיל חד יומי (שמ"פ חד יומי), או קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) צריך להודיע על כך למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם במקום עבודתו בתוך זמן סביר מיום קבלת הצו.

  • עובד קבלן כוח אדם יודיע לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם.
  • אם העובד לא היה מועסק בזמן שקיבל את צו הקריאה למילואים, עליו להודיע על קריאתו לשירות מילואים בתוך זמן סביר ממועד תחילת עבודתו.
  • טרם ניתנה פרשנות של בית המשפט לגבי מהו "זמן סביר" להודעה על קריאה לשירות מילואים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים