מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד וזאת בשל סיום העסקתו, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל שאצלם מופקדים כספי פיצויי הפיטורים של אותו עובד הודעה על מעמדם של כספים אלה

תקציר

מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד וזאת בשל סיום העסקתו, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל שאצלם מופקדים כספי פיצויי הפיטורים של אותו עובד, הודעה על מעמדם של כספים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • יש להעביר הודעה בכתב אל הגוף שמנהל את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני ושאצלו מנוהלים כספי פיצויי הפיטורים של העובד ולהודיע לו על זכאותו (או אי זכאותו) של העובד לכספי הפיצויים.
  • ההודעה צריכה להיות ערוכה לפי הנוסח הקבוע בתקנות. לצפייה בנוסח ראו הודעה על מעמד כספי פיצויים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים