הקדמה:

גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני
הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך
הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות

גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני, כגון: חברות המנהלות קופות גמל, חברות המנהלות קרנות פנסיה וחברות ביטוח שעורכות ביטוח מנהלים.

  • המבוטחים בביטוח הפנסיוני מפקידים את הכספים אצל הגופים המוסדיים, ואלה אחראים על השקעת הכספים וניהולם.
  • הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך.
  • הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה החודשית שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות.
  • הגופים המוסדיים רשאים לגבות דמי ניהול בתמורה לשירותיהם.
  • הגופים המוסדיים נמצאים תחת פיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

חשוב לדעת

  • כל אדם רשאי לבחור את זהות הגוף המוסדי, שאצלו הוא רוצה לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו ושאליו יופקדו כספיו. למידע נוסף ראו בחירה בזהות הגוף הפנסיוני.
  • כל חוסך רשאי בכל עת להחליף את הגוף המוסדי, שבו מתנהל הביטוח הפנסיוני שלו ולעבור מגוף אחד לגוף אחר. למידע נוסף ראו מעבר בין קרנות פנסיה.
הערת עריכה
1. הלינק יישאר אדום עש לדחרור הפורטל הבא של ביטוח פנסיוני *במהלך העבודה*. 2. לשקול אם לשנות את שם הערך ל "מעבר בין גופים פנסיונים" לאחר שנוודא שהזכות הזו חלה על כל סוגי החסכונות הפנסיוניים (כולל ביטוח מנהלים וקופות גמל) ואליו לעשות הפניה מקושרת מתוך "מעבר בין קרנות פנסיה" ו"מעבר ביו קופות גמל" וכו'
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 06.07.2014, 16:41 (IDT)

ארגוני סיוע

פנסיה וחיסכון ארוך טווח

גורמי ממשל

פנסיה וחיסכון ארוך טווח

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.