גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני
הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך
הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות

גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני, כגון: חברות המנהלות קופות גמל, חברות המנהלות קרנות פנסיה וחברות ביטוח שעורכות ביטוח מנהלים.

  • המבוטחים בביטוח הפנסיוני מפקידים את הכספים אצל הגופים המוסדיים, ואלה אחראים על השקעת הכספים וניהולם.
  • הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך.
  • הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה החודשית שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות.
  • הגופים המוסדיים רשאים לגבות דמי ניהול בתמורה לשירותיהם.
  • הגופים המוסדיים נמצאים תחת פיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.