מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל, בקרן השתלמות או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל דיווח הכולל בין היתר את פרטיו העובד, מועד הפסקת התשלומים והסיבה לכך
הדיווח יועבר יחד עם הדיווחים השוטפים המועברים לגבי שאר העובדים
הדיווח על אותו עובד יימשך לאורך כל התקופה שבה מופסקים התשלומים, אלא אם הסיבה להפסקת התשלומים היא ניתוק יחסי עובד מעסיק או בשל בקשת העובד להעברת ההפקדות לקופת גמל אחרת


מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל, בקרן השתלמות או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל דיווח הכולל את הפרטים הבאים:

  • מספר מזהה של החברה במנהלת
  • שם המעסיק ומספר מזהה של המעסיק
  • שם העובד ומספר ת"ז של העובד
  • סיבת הפסקת התשלומים
  • מועד הפסקת התשלומים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים