עובדת שכירה שיצאה לחופשת לידה עשויה להיות זכאית להחזר מס הכנסה בשנת המס שלאחר שנת הלידה, אם לא ניצלה את הטבות המס במהלך שנת הלידה
גובה ההחזר יכול להגיע לאלפי שקלים
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מתבקש את ההחזר
למידע נוסף ראו מדריך להגשת בקשה להחזר מס באתר רשות המסים

עובדת שכירה שיצאה לחופשת לידה עשויה להיות זכאית להחזר מס הכנסה בשנת המס שלאחר שנת הלידה, אם לא ניצלה את הטבות המס במהלך שנת הלידה.

 • הזכאות להחזר נובעת מכך שלפני יציאתה לחופשת הלידה נוכו משכרה של העובדת סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהייתה צריכה לשלם, משום שלא נלקחו בחשבון הנתונים הבאים:
  1. החודשים בהם שהתה בחופשת לידה ובהם שולמו לה דמי לידה נמוכים משכרה המקורי.
  2. נקודות הזיכוי ממס הכנסה, אשר להן זכאית עובדת בשנת הלידה.
   • העובדת זכאית ל-1.5 נקודות זיכוי (שיכולות להקנות החזר של עד 4,356 ₪ בשנה), ובמקרה של אם יחידנית היא עשויה להיות זכאית לעד 4 נקודות זיכוי (אשר יכולות להקנות החזר של עד 11,616 ₪).
   • נקודות הזיכוי מוענקות בפועל רק אחרי הלידה אבל מעניקות הטבת מס רטרואקטיבית לכל השנה, גם עבור החודשים שלפני הלידה.
 • החזר המס מתייחס לשנת הלידה עצמה (בגין הטבות המס שהעובדת לא ניצלה במהלך שנת הלידה). ניתן להגיש את הבקשה להחזר בשנה שלאחר שנת הלידה וב-5 השנים שלאחריה.
טיפ
כדי להימנע מהצורך לבקש החזר מס, יש לממש את ההטבות המגיעות ליולדת עוד בשנת הלידה. לשם כך, על עובדת שחוזרת לעבודה בשנת הלידה, למלא מחדש טופס 101 ולקבל את הטבות המס עוד באותה שנה דרך תלוש השכר.

מי זכאי?

 • עובדת שכירה שיצאה לחופשת לידה, ובמהלך תקופת עבודתה נוכה משכרה מס הכנסה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • העובדת חזרה מחופשת הלידה בשנת המס שאחרי שנת הלידה.
  • העובדת לא חזרה לעבוד כלל כשכירה אחרי הלידה.
  • העובדת חזרה מחופשת הלידה במהלך שנת הלידה ולא מילאה מחדש טופס 101 בטרם הסתיימה שנת המס.
שימו לב
עובדת שחזרה לעבוד במהלך שנת הלידה, אך מילאה טופס 101 רק לאחר סיום השנה, תהיה זכאית להחזר מס עבור שנת הלידה, כי הטופס שמילאה ישפיע רק על השנה החדשה ולא על שנת הלידה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
 • את בקשת ההחזר יש להגיש בלשכת פקיד השומה שאליה היולדת משתייכת (לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב). מי שהגישה בשנתיים האחרונות בקשה להחזר מס, תוכל להגיש את הבקשה לשנה הנוכחית באופן מקוון.
 • יש למלא טופס 135 ולצרף את המסמכים הרלוונטיים (המסמכים מפורטים בדברי ההסבר בהמשך הטופס). ניתן למצוא הסבר למילוי הטופס באתר רשות המסים.
 • יש לצרף טופס 106 (אישור זה ניתן לעובדת מהמעסיק) וכן אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותה להחזר (כגון אישור על תשלום לקופות גמל, אישור על קבלת דמי לידה מהביטוח הלאומי וכיוצ"ב).
שימו לב
חלק מהטפסים הנדרשים לצורך הגשת ההחזר, כגון: טופס 106, אישורים מקופות הגמל והבנקים וכו', מתקבלים רק לקראת חודש אפריל, ורק אז ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס.
 • יש לצרף לבקשת ההחזר צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי החשבון שבבעלות העובדת (ניתן להדפיס את האישור ישירות מאתר הבנק), כדי שרשות המסים תעביר את התשלום לחשבון הבנק הנכון, אם יתברר כי העובדת אכן זכאית להחזר.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

תשלום ההחזר

 • החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובדת, בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

חשוב לדעת

 • עובדת שמבקשת החזר מס בעבור נקודות זיכוי שלא נוצלו, יכולה לבקש לדחות את ניצול נקודת זיכוי אחת מתוך הנקודות, אשר להן היא זכאית, לשנת המס הבאה, וזאת ע"י צירוף טופס 116ד לבקשת ההחזר. במקרה שבשנת הלידה הכנסתה השנתית של היולדת הייתה נמוכה יחסית, ולא אפשרה את ניצול נקודות הזיכוי במלואן, יתכן שישתלם ליולדת לדחות נקודה אחת לשנה הבאה.
 • באותו אופן, עובדת שחזרה לעבודה בשנת הלידה ומעדכנת את טופס 101, יכולה לבקש לדחות ניצול של נקודת זיכוי אחת ע"י צירוף טופס 116ד.
 • עובדות עצמאיות - יכולות לבקש החזר מס במסגרת הדוח השנתי שהן מגישות בכל שנה (ובמסגרתו גם לבקש את דחיית נקודות הזיכוי אם הן חפצות בכך).
 • אבות שנולד להם ילד - זכאים להחזר מס אם לא הספיקו לעדכן את טופס 101 בשנת הלידה (גם אם בעצמם לא יצאו לחופשת לידה). במקרה שיצאו בעצמם לחופשת לידה וחזרו לעבודה רק לאחר תום שנת המס או לא חזרו כלל לעבוד, הם יהיו זכאים להחזר (בדומה לזכאות של עובדת) גם אם עדכנו את טופס 101 לפני צאתם לחופשת הלידה.
טיפ
ניתן להיעזר בסימולטור של מס הכנסה בטרם הגשת הבקשה להחזר מס, כדי להעריך מראש את סכום ההחזר הצפוי ואת עצם הזכאות להחזר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל