טופס 101 מאפשר לתת לעובדים ולמקבלי קצבת פנסיה הקלות, הטבות וזיכויי מס שהם זכאים להם
יש למלא את הטופס עם תחילת העבודה, בתחילת כל שנת מס ובכל מקרה שחל שינוי בפרטים
מילוי הטופס על פי ההנחיות והגשתו במועד עשוי לחסוך לעובדים ולפנסיונרים עד אלפי שקלים בשנה
הטופס מאפשר לערוך תיאום מס במקרה שבו העובדים או הפנסיונרים מועסקים במקום עבודה נוסף או שיש להם הכנסות נוספות שמחויבות במס הכנסה

טופס 101 ("כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד") הוא טופס של רשות המסים שכל העובדים השכירים חייבים למלא ולהגיש למעסיק וכל הפנסיונרים חייבים להגיש מדי שנה לגוף שמשלם להם את קצבת הפנסיה, כדי שבחישוב המשכורת או קצבת הפנסיה יבואו לידי ביטוי הקלות, הטבות וזיכויי מס שמגיעים להם.

 • הטופס משמש גם לביצוע תיאום מס במקרה שבו עובדים או פנסיונרים מועסקים במקום עבודה נוסף או שיש להם הכנסות ממקורות נוספים.
  • שכירים או פנסיונרים שהם גם עצמאים לא צריכים להתייחס להכנסות מהעסק במסגרת טופס 101.
 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • עובדים זרים עשויים להיות זכאים לנקודות זיכוי באופן שונה מתושבי ישראל. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר.
טיפ
חשוב מאד להקפיד על מילוי כל הפרטים והגשת הטופס בזמן, כדי לקבל את כל ההקלות והטבות המס ששוויין המצטבר עשוי להגיע לאלפי שקלים בשנה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים
 • מקבלי קצבת פנסיה
טיפ
 • גמלאים שמלאו להם 70 שנה וכן מקבלי קצבאות שונות עשויים להיות פטורים מהגשת טופס 101 מדי שנה, אם לא חלו שינויים בהכנסותיהם.
 • למידע נוסף על האוכלוסיות שעשויות להיות פטורות מהגשת הטופס ועל התנאים לפטור, ראו באתר רשות המסים.

למי ואיך פונים

 • יש למלא את הטופס ולצרף לו:
  • צילום תעודת זהות + ספח (רק עם תחילת העבודה ובמקרה שהיה שינוי בפרטים והוגש טופס מעודכן).
  • מסמכים, אישורים, טפסים, הצהרות ומידע שיש לצרף לפי הפירוט בטופס.
 • את הטופס המלא והחתום יש למסור למעסיק או לגוף שמשלם את קצבת הפנסיה בצירוף המסמכים, בכל אחד מהמועדים הבאים:
  1. בתוך 7 ימים מהיום שהעובדים התחילו לעבוד אצל המעסיק או ביום שקיבלו את המשכורת הראשונה, לפי התאריך המוקדם יותר.
  2. בתחילת כל שנת מס (ב-1 בינואר בכל שנה).
  3. בכל מקרה של שינוי פרטים או שינוי נסיבות (נישואין, גירושין, הולדת ילדים, סיום לימודים אקדמיים, שינוי מקום מגורים, מקום עבודה נוסף וכו'). יש למלא ולהגיש טופס חדש ומעודכן בתוך 7 ימים מיום השינוי.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

בקשת פטור, זיכוי ממס או תיאום מס במסגרת הטופס

 • מילוי טופס 101 מאפשר להעניק לעובדים או לפנסיונרים הטבת מס, כגון: זיכוי ממס (הקטנת גובה המס שינוכה מתוך השכר או קצבת הפנסיה), פטור מלא מתשלום מס או תיאום מס (במקרה שיש הכנסה נוספת מלבד מקום העבודה או מלבד קצבת הפנסיה).
 • בטבלה זו מרוכזים הקריטריונים לפטור, זיכוי או תיאום מס, משמעותם והסבר על מיקומם ואופן סימונם על גבי הטופס.
 • עובדים או פנסיונרים עשויים להיות זכאים להקלות ולהטבות באופן מצטבר על מספר קריטריונים, בהתאם לתנאים של כל קריטריון.
האם את/ה? משמעות ההטבה מה עליך לסמן בטופס?
תושב/ת ישראל זכאות ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, ששוויין השנתי יכול להגיע ל-6,534 ₪. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל.
 • בסעיף ב', יש לסמן ב- √ את המשבצת "כן" מתחת ל- "תושב ישראל"
 • בנוסף, בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 1 ("אני תושב/ת ישראל").
אישה עובדת זכאות לחצי נקודת זיכוי ששווייה יכול להגיע ל-1,452 ₪ בשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לנשים.
 • בסעיף ב', יש לסמן ב- √ את המשבצת "נקבה" מתחת ל- "מין".
הורה לילד/ים הורים זכאים לנקודות זיכוי על הילד/ים. חלק מנקודות הזיכוי ניתנות עד השנה שבה הילד יגיע לגיל 18 (כולל) וחלק מנקודות הזיכוי ניתנות רק בשנים הראשונות של חייו או בשנים מאוחרות יותר. כל אחד מההורים זכאי לנקודות זיכוי שונות. למידע על סוגי נקודות הזיכוי שניתנות להורים לילד/ים ראו:
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה. יש לסמן √ בטור 1 ליד כל ילד שנמצא בחזקתך. יש לסמן √ בטור 2 ליד כל ילד שעבורו את/ה מקבל/ת קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • על אמהות לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
 • על אבות נשואים או ידועים בציבור (החיים עם בנות זוגן באותו משק בית) לסמן ב- √ ולמלא את המידע הנדרש במשבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס.
 • על אבות במשפחה חד הורית לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
 • על הורה גרוש או פרוד או שחי בנפרד מההורה השני שהילדים לא בחזקתו לסמן ב- √ את משבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס ולמלא את המידע הנדרש.
הורה גרוש/ה, רווק/ה, אלמן/ה או פרוד/ה שחי בנפרד מההורה השני (ע"פ אישור פקיד שומה), מגדל/ת את הילדים ולא מקיים/ת משק בית משותף עם אדם אחר זכאות לנקודת זיכוי אחת ששוויה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 6 ("אני הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד").
 • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 באותו סעיף.
משלם מזונות לגרושתך או לבת זוגך הקודמת גרוש שנישא שוב, והוא או בן זוגו הנוכחי משלמים מזונות לבן הזוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת ששוויה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תשלום מזונות לבן זוג לשעבר.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 12 ("בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר").
 • יש לצרף פסק דין של בית משפט המחייב אותך בתשלום המזונות (או פסק דין המאשר הסכם מזונות).
משלם מזונות עבור ילדים משותפים הורה (גבר או אישה) שחי בנפרד מההורה השני ונושא במזונות הילדים המשותפים, זכאי לנקודת זיכוי (או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים) ששוויה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 10 ("בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג ואני משתתף/ת בכלכלתם").
 • יש לצרף פסק דין של בית משפט שמחייב את ההורה בתשלום המזונות (או פסק דין שמאשר הסכם מזונות).
הורה אחד (כשלילד אין הורה נוסף בחיים או שההורה השני לא ידוע) "הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. כמו כן זכאי אותו הורה לכל נקודות הזיכוי שמקבלים זוגות הורים. למידע נוסף ראו:
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 9 ("אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי").
 • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצות מס' 7 ו- 8 באותו סעיף.
הורה לילד/ה שמקבל/ת גמלת ילד נכה זכאות ל-2 נקודות זיכוי ללא צורך באישור מרשות המסים, בתנאי שבן הזוג של ההורה לא מקבל את נקודות הזיכוי הללו ולילד עצמו אין הכנסות בשנת המס.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 11 ("אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי").
בעלי נכות קבועה בשיעור 90% או 100% (בהתאם לתנאים) או עיוורים לצמיתות זכאות לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרות ההכנסה שנקבעו. למידע נוסף ראו:
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 2 ("אני נכה 100% / עיוור/ת לצמיתות").
 • יש לצרף אישור רשמי ממשרד הביטחון/האוצר, פקיד השומה, או תעודת עיוור שהוצאה אחרי 01.01.1994.
תושב/ת קבוע/ה ביישוב שמזכה בהטבת מס עובדים שמתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב שההטבה ניתנת בו זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה. רשימת היישובים, שיעורי הזיכויים והתקרות נקבעים מדי שנה. למידע נוסף ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה") ולמלא את מועד תחילת המגורים בישוב ואת שמו.
 • יש לצרף טופס אישור תושבות (1312א)
עולה חדש/ה עולים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בשנותיהם הראשונות בארץ. שווי ההטבה נע בין 242 ₪ ל-726 ₪ בממוצע לחודש (לפי מספר החודשים שחלפו מיום העלייה). תקופת הזכאות תלויה במועד העלייה לארץ. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעולה חדש.
 • בסעיף ב' ("פרטי העובד") יש למלא את תאריך העליה.
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 4 ("אני עולה חדש/ה או תושב/ת חוזר/ת").
 • יש לצרף תעודת עולה.
נשוי לבן זוג שאין לו הכנסות בשנת המס עובדים נשואים (לא ידועים בציבור) שמתגוררים עם בן זוג שהוא עיוור או עם נכות מעל 90% או מעל גיל פרישה, זכאים לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה למי שמפרנסים את בני זוגם.
 • בסעיף ו', יש למלא את פרטי בן הזוג.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 5 ("בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו/לה הכנסות בשנת המס").
 • יש לצרף תעודת עיוור או אישור רשמי שמעיד על אחוזי הנכות (ממשרד הביטחון, ביטוח לאומי וכו').
מלאו לך או לבן זוגך 16 שנים וטרם מלאו לך או לבן זוגך 18 שנים בשנת המס עובדים ועובדות בגיל 18-16 וכן בני זוגם (גם אם הם בגירים) זכאים לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל-2,904 ₪ לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לנוער עובד.
 • אם לעובד יש בן זוג, יש למלא את פרטיו בסעיף ו'.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 13 ("מלאו לי או לבן/בת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/בת זוגי 18 שנים בשנת המס.").
חייל/ת משוחרר/ת או מסיים/ת שירות לאומי-אזרחי זכאות לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 לאחר השחרור/סיום השירות. שווי ההטבה נע בין 242 ₪ ל-484 ₪ לחודש (בהתאם לאורך השירות). למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 14 ("אני חייל/ת משוחרר/ת / שרתתי בשירות לאומי") ואת תאריך תחילת וסיום השירות.
 • יש לצרף צילום תעודת שחרור/סיום שירות.
סיימת לימודים לתואר אקדמי, התמחות או לימודי מקצוע זכאות לנקודות זיכוי. מספר נקודות הזיכוי ותקופת הזכאות נקבעים לפי סוג הלימודים ושנת סיום הלימודים. למידע נוסף ראו:
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 15.
 • יש לצרף לטופס את טופס 119 ("בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע").
 • יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על הזכאות לתואר או לתעודה, שבו מצוין מועד הזכאות.
לא עבדת ולא הייתה לך כל הכנסה חייבת במס מתחילת שנת המס עובדים שלא הייתה לו כל הכנסה מתחילת שנת המס ועד לתחילת עבודתם אצל המעסיק הנוכחי עשויים להיות זכאים להקלה בחישוב המס שינוכה מדי חודש משכרם. דמי לידה ודמי אבטלה הם הכנסה חייבת במס.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את המשבצת העליונה ("אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות").
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 1 ("לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה").
 • יש לצרף אישורים תומכים כגון: אישור מחלה, אישור ממשטרת הגבולות על שהייה בחו"ל, אישורים מביטוח לאומי, שירות התעסוקה וכו'.
עובד/ת או עבדת כשכיר/ה במקום עבודה נוסף במהלך שנת המס הנוכחית או שיש לך הכנסות אחרות שחייבות במס הכנסה במהלך שנת המס (לא כולל הכנסות מעסק או מעבודה כעצמאי/ת)
 • מי שהיו להם הכנסות אחרות במהלך שנת המס - שכר מעבודה נוספת, קצבת פנסיה, קצבאות מביטוח לאומי שמחליפות שכר (כגון תגמולי מילואים, דמי לידה. דמי אבטלה), מענק עקב פרישה או מוות, מלגה (כולל מענק/פרס/פטור מתשלום לסטודנטים ולחוקרים) - יכולים לבצע תיאום מס כדי להימנע מתשלום מס במדרגת מס מירבית.
 • אין צורך להתייחס לקצבאות שפטורות ממס הכנסה (קצבת נכות, קצבת ילדים וכו') ולמלגות לסטודנטים או לחוקרים שפטורות ממס.
 • שכירים שהם גם עצמאים לא צריכים להתייחס להכנסות מהעסק.
 • למידע נוסף ראו תיאום מס הכנסה.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את כל המשבצות הרלוונטיות.
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 2 ("יש לי הכנסות נוספות ממשכורת כמפורט להלן") ולפרט בטבלה את מקור ההכנסות (עבודה, קצבה, מענק עקב פרישה או מוות, מלגה).
יש לך אישור מפקיד השומה על תיאום מס עובדים עם הכנסות אחרות שכבר ביצעו תיאום מס ויש להם אישור מפקיד השומה יכולים לצרף אותו לטופס. מהמשכורת ינוכה שיעור המס הנכון, בהתאם לאישור.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את כל המשבצות הרלוונטיות.
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף") ולצרף את האישור.

שלבי ההליך

 • אחרי שממלאים את הטופס וחותמים עליו יש להגיש אותו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים למעסיק או לגוף שמשלם את קצבת הפנסיה.
 • המעסיק או הגוף שמשלם את קצבת הפנסיה אמור לנכות את שיעור המס המדויק ממשכורתם של העובדים או מקצבת הפנסיה, בהתאם לנקודות הזיכוי ולהקלות שהם זכאים להן.
שימו לב
אם העובדים/הפנסיונרים לא קיבלו את ההקלות וההטבות עליהם לפנות למעסיק/למשלם קצבת הפנסיה, שיכול להעניק את ההטבות בדיעבד (רטרואקטיבית) במשכורות הבאות, כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם שנת המס הסתיימה ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
 • אם במהלך שנת המס חלו שינויים בפרטים האישיים של העובדים/הפנסיונרים (נישואין, גירושין, לידת ילד, מעבר ליישוב שמזכה בהטבות מס וכו') יש לעדכן את הפרטים החדשים על ידי מילוי מחדש של הטופס בהתאם להסבר למעלה. בנוסף יש למלא את סעיף ז' שבו יש לתאר את השינוי הספציפי שחל, תאריך האירוע, תאריך ההודעה למעסיק וחתימת העובד/ת.
דוגמה
למידע על עדכון הפרטים בעקבות לידה או אימוץ ילד ראו עדכון טופס 101 לעובד או עובדת לאחר לידה, אימוץ או פונדקאות.

חשוב לדעת

 • אימהות לילדים עד גיל 18 יכולות לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי שהן זכאיות להן בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שאחריה (לשם כך עליהם למלא טופס 116ד בשנה שבה נולד הילד וגם בשנה שאחריה).
 • בסעיף ד' ("פרטים על הכנסותיי ממעביד זה") ובסעיף ה' ("פרטים על הכנסות אחרות") יש לסמן ב- √ בהתאם לסוג העבודה וההכנסה לפי ההגדרות שמופיעות בסוף הטופס ("דברי הסבר למילוי טופס 101").
 • אי הגשת הטופס במועד או שלא בהתאם להנחיות, עלולים למנוע את מתן ההטבות וההקלות ולניכוי מס בשיעור מירבי לפי מדרגות מס הכנסה.
 • אם העובדים/הפנסיונרים מקבלים טופס 101 שכבר מודפסים עליו פרטיהם ונתוניהם האישיים, מומלץ לוודא את נכונותם. אם יש שינויים צריך לעדכן אותם על גבי הטופס או על גבי טופס חדש.
 • עובדים ופנסיונרים שחותמים על הטופס (סעיף י') מצהירים כי הפרטים שמסרו הם מלאים ונכונים. השמטת פרטים או מסירת פרטים לא נכונים, מהווה עבירה פלילית שדינה עונש מאסר או קנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים