הקדמה:

טופס 101 מאפשר למעסיק להעניק לעובד הקלות, הטבות וזיכויי המס להן הוא זכאי, במסגרת חישוב המשכורת
כל עובד חייב למלא את הטופס עם תחילת העבודה, בתחילת כל שנת מס ובכל מקרה שחל שינוי בפרטים
מילוי הטופס על פי ההנחיות והגשתו במועד, עשוי לחסוך לעובד עד אלפי שקלים בשנה
הטופס מאפשר עריכת תיאום מס, במקרה בו העובד מועסק במקום עבודה נוסף או שיש לו הכנסות נוספות

טופס 101 ("כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד"), הינו טופס של רשות המסים, אותו כל עובד חייב למלא ולהגיש למעסיק כדי שבחישוב המשכורת יבואו לידי ביטוי הקלות, הטבות וזיכויי מס להן העובד זכאי.

 • בנוסף, הטופס משמש גם לביצוע תיאום מס במקרה שבו העובד מועסק במקום עבודה נוסף או שיש לו הכנסות ממקורות נוספים.
 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • עובדים זרים עשויים להיות זכאים לנקודות זיכוי באופן שונה מעובדים תושבי ישראל. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר.
 • כל עובד שכיר חייב למלא ולהגיש למעסיק טופס 101 ("כרטיס עובד").
טיפ
חשוב מאד להקפיד על מילוי כל הפרטים והגשת הטופס בזמן, כדי לקבל את כל ההקלות והטבות המס ששוויין המצטבר עשוי להגיע לאלפי שקלים בשנה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שכיר.

למי ואיך פונים

 • על העובד למלא את הטופס ולצרף לו:
  • צילום תעודת זהות + ספח (רק עם תחילת העבודה ובמקרה שהיה שינוי בפרטים והוגש טופס מעודכן).
  • מסמכים, אישורים, טפסים, הצהרות ומידע שעליו לצרף, כפי שמפורט במקומות הרלוונטיים בטופס.
 • את הטופס המלא והחתום יש למסור למעסיק, בצירוף המסמכים, בכל אחד מהמועדים הבאים:
  1. בתוך 7 ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצל המעסיק או ביום שקיבל את המשכורת הראשונה, לפי התאריך המוקדם יותר.
  2. בתחילת כל שנת מס (ב-1 בינואר בכל שנה).
  3. בכל מקרה של שינוי פרטים או שינוי נסיבות (נישואין, גירושין, הולדת ילדים, סיום לימודים אקדמיים, שינוי מקום מגורים, מקום עבודה נוסף וכו'), על העובד למלא ולהגיש טופס חדש ומעודכן, בתוך 7 ימים מהיום שחל השינוי.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

בקשת פטור, זיכוי ממס או תיאום מס במסגרת הטופס

 • מילוי טופס 101 מאפשר למעסיק להעניק לעובד הטבת מס, כגון: זיכוי ממס (שמשמעותו הקטנת גובה המס שהעובד יחויב לשלם מתוך שכרו), פטור מלא מתשלום מס או תיאום מס (במקרה שיש לעובד הכנסה נוספת מלבד מקום העבודה).
 • בטבלה זו מרוכזים הקריטריונים לפטור, זיכוי או תיאום מס, משמעותם והסבר על מיקומם ואופן סימונם על גבי הטופס.
 • עובד עשוי להיות זכאי להקלות והטבות באופן מצטבר, בגין מספר קריטריונים, בהתאם לתנאי כל קריטריון.
האם את/ה? משמעות ההטבה מה עליך לסמן בטופס?
תושב ישראל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, ששוויין השנתי יכול להגיע ל-6,021 ש"ח. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל.
 • בסעיף ב', יש לסמן ב- √ את המשבצת "כן" מתחת ל- "תושב ישראל"
 • בנוסף, בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 1 ("אני תושב/ת ישראל").
אישה אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי ששווייה יכול להגיע ל-1,338 ש"ח בשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לנשים.
 • בסעיף ב', יש לסמן ב- √ את המשבצת "נקבה" מתחת ל- "מין".
הורים לילד/ים הורים זכאים לנקודות זיכוי בגין הילד/ים. חלק מנקודות הזיכוי ניתנות עד השנה שבה הילד יגיע לגיל 18 (כולל) וחלק מנקודות הזיכוי ניתנות רק בשנים הראשונות של חייו. כל אחד מההורים זכאי לנקודות זיכוי שונות. למידע על סוגי נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילד/ים ראו:
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה. יש לסמן √ בטור 1 ליד כל ילד שנמצא בחזקתך. יש לסמן √ בטור 2 ליד כל ילד שעבורו את/ה מקבל/ת קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • על אמהות לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
 • על אבות נשואים או ידועים בציבור (החיים עם בנות זוגן באותו משק בית) לסמן ב- √ ולמלא את המידע הנדרש במשבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס.
 • על אבות במשפחה חד הורית לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
 • על הורה גרוש או פרוד או שחי בנפרד מההורה השני שהילדים לא בחזקתו לסמן ב- √ את משבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס ולמלא את המידע הנדרש.
הורה גרוש/ה, הורה רווק, הורה אלמן או הורה פרוד אשר חי בנפרד מההורה השני (ע"פ אישור פקיד שומה), מגדל את הילדים ולא מקיים משק בית משותף עם אדם אחר הורה גרוש, רווק, אלמן או פרוד, החי בנפרד מההורה השני, מגדל את ילדיו ואינו מנהל משק בית משותף עם אדם אחר, זכאי לנקודת זיכוי אחת ששוויה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 6 ("אני הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד").
 • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 באותו סעיף.
משלם מזונות לגרושתך או לבת זוגך הקודמת גרוש אשר נישא לבן זוג אחר, והוא או בן זוגו הנוכחי משלמים מזונות לבן הזוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת ששוויה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תשלום מזונות לבן זוג לשעבר.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 12 ("בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר").
 • יש לצרף פסק דין של בית משפט המחייב אותך בתשלום המזונות (או פסק דין המאשר הסכם מזונות).
משלם מזונות עבור ילדים משותפים הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ונושא במזונות הילדים המשותפים, זכאי לנקודת זיכוי (או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים) ששוויה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 10 ("בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג ואני משתתף/ת בכלכלתם").
 • יש לצרף פסק דין של בית משפט המחייב אותך בתשלום המזונות (או פסק דין המאשר הסכם מזונות).
הורה אחד (כשלילד אין הורה נוסף בחיים או שההורה השני אינו ידוע) "הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. כמו כן זכאי אותו הורה לכל נקודות הזיכוי שמקבלים זוג הורים. למידע נוסף ראו:
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 9 ("אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי").
 • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצות מס' 7 ו- 8 באותו סעיף.
הורה לילד המקבל גמלת ילד נכה הורה לילד המקבל גמלת ילד נכה עשוי להיות זכאי ל-2 נקודות זיכוי ממס הכנסה ללא צורך באישור מרשות המסים, בתנאי שבן הזוג שלו אינו מקבל את נקודות הזיכוי הללו ולילד עצמו אין הכנסות בשנת המס.
 • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 11 ("אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי").
נכה 100% או עיוור לצמיתות עיוור המחזיק בתעודת עיוור ואדם שנקבעה לו נכות רפואית של 100% לצמיתות, זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. למידע נוסף ראו:
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 2 ("אני נכה 100% / עיוור/ת לצמיתות").
 • יש לצרף אישור רשמי ממשרד הביטחון, האוצר, פקיד השומה, או תעודת עיוור שהוצאה לאחר 01.01.1994.
תושב קבוע ביישוב המזכה בהטבות מס עובד המתגורר לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאי לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב. למידע נוסף ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה") ולמלא את מועד תחילת המגורים בישוב ואת שמו.
 • יש לצרף טופס אישור תושבות (1312א)
עולה חדש עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד עלייתם/חזרתם לארץ. (בעבר היו זכאים הטבה זו גם תושבים חוזרים). שווי ההטבה נע בין 223 ש"ח ל-669 ש"ח לחודש (לפי מספר החודשים שחלפו מיום העלייה). למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעולה חדש.
 • בסעיף ב' ("פרטי העובד") יש למלא את תאריך העליה.
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 4 ("אני עולה חדש/ה או תושב/ת חוזר/ת").
 • יש לצרף תעודת עולה.
נשוי לבן זוג המתגורר עמך שאין לו הכנסות בשנת המס עובד נשוי (לא ידוע בציבור), המתגורר עם בן זוג שהוא עיוור או שנקבעה לו נכות מעל 90% או שהגיע לגיל פרישה, זכאי לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין בן זוג ללא הכנסה.
 • בסעיף ו', יש למלא את פרטי בן הזוג.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 5 ("בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו/לה הכנסות בשנת המס").
 • יש לצרף תעודת עיוור או אישור רשמי המעיד על אחוזי הנכות (ממשרד הביטחון, ביטוח לאומי וכו').
מלאו לך או לבן זוגך 16 שנים וטרם מלאו לך או לבן זוגך 18 שנים בשנת המס עובדים ועובדות בגילאים 18 - 16 וכן בני זוגם (אף אם הם בגירים) זכאים לנקודת זיכוי אחת ששווייה יכול להגיע ל- 2,676 ש"ח לשנה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לנוער עובד.
 • אם לעובד יש בן זוג, יש למלא את פרטיו בסעיף ו'.
 • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 13 ("מלאו לי או לבן/בת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/בת זוגי 18 שנים בשנת המס.").
חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי-אזרחי חיילים המשתחררים משירות חובה ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 לאחר השחרור/סיום השירות. שווי ההטבה נע בין 223 ש"ח ל-446 ש"ח לחודש (בהתאם לאורך השירות). למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 14 ("אני חייל/ת משוחרר/ת / שרתתי בשירות לאומי") ואת תאריך תחילת וסיום השירות.
 • יש לצרף צילום תעודת שחרור/סיום שירות.
סיימת לימודים לתואר אקדמי, התמחות או לימודי מקצוע עובד שסיים לימודים אקדמיים, התמחות או לימודי מקצוע, זכאי לנקודות זיכוי. מספר נקודות הזיכוי ומשך תקופת הזכאות, נקבעים לפי סוג הלימודים ושנת סיום הלימודים. למידע על שווי נקודות הזיכוי ותנאי הזכאות לפי סוג הלימודים ראו:
 • בסעיף ח', יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 15.
 • יש לצרף לטופס את טופס 119 ("בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע").
 • יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על הזכאות לתואר או לתעודה, שבו מצוין מועד הזכאות.
לא עבדת ולא היתה לך כל הכנסה חייבת במס מתחילת שנת המס עובד שלא היתה לו כל הכנסה מתחילת שנת המס ועד לתחילת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי, עשוי להיות זכאי להקלה בחישוב המס שינוכה מדי חודש משכרו. דמי לידה ודמי אבטלה הינם הכנסה חייבת במס.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את המשבצת העליונה ("אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות").
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 1 ("לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה").
 • יש לצרף אישורים תומכים כגון: אישור מחלה, אישור ממשטרת הגבולות על שהייה בחו"ל, אישורים מביטוח לאומי, שירות התעסוקה וכו'.
עובד/עבדת במקום עבודה נוסף במהלך שנת המס הנוכחית או שיש לך הכנסות אחרות החייבות במס הכנסה במהלך שנת המס עובד שמועסק/הועסק במקום עבודה נוסף או שיש/היו לו הכנסות אחרות במהלך שנת המס (קצבה, מענק עקב פרישה או מוות, מלגה, עבודה), רשאי לבצע תיאום מס, כדי להימנע מתשלום מס במדרגת מס מירבית. למידע נוסף ראו תיאום מס הכנסה.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את כל המשבצות הרלוונטיות.
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 2 ("יש לי הכנסות נוספות ממשכורת כמפורט להלן") ולפרט בטבלה את מקור ההכנסות (עבודה, קצבה, מענק עקב פרישה או מוות, מלגה).
יש לך אישור מפקיד השומה על תיאום מס עובד שהיו לו או שיש לו הכנסות אחרות במהלך שנת המס וכבר ביצע תיאום מס ויש לו אישור מפקיד השומה, יכול לצרפו לטופס. כך, ינוכה מהמשכורת שיעור המס הנכון, בהתאם לאישור.
 • בסעיף ה', יש לסמן ב- √ את כל המשבצות הרלוונטיות.
 • בסעיף ט' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף") ולצרף את האישור.

שלבי ההליך

 • לאחר מילוי הטופס, חתימה עליו וצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגישו למעסיק.
 • המעסיק אמור לנכות את שיעור המס המדויק ממשכורתו של העובד, בהתאם לנקודות הזיכוי ולהקלות להן הוא זכאי.
שימו לב
אם העובד לא קיבל את ההקלות וההטבות להן הוא זכאי, יש לפנות למעסיק, אשר יכול לזכות את העובד בדיעבד (רטרואקטיבית) במשכורות הבאות, כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם שנת המס הסתיימה, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
 • אם במהלך שנת המס חלו שינויים בפרטיו האישיים של העובד (כגון: נישואין, גירושים, לידת ילד, מעבר דירה לישוב שמזכה בהטבות מס וכו') יש לעדכן את הפרטים החדשים על ידי מילוי מחדש של הטופס בהתאם להסבר לעיל, ובנוסף יש למלא את סעיף ז' שבו יש לתאר את השינוי הספציפי שחל, תאריך האירוע, תאריך ההודעה למעסיק וחתימת העובד.
דוגמה
במקרה של לידת ילד, או אימוץ יש לעדכן את המידע כפי שמפורט בדף עדכון טופס 101 לעובד או עובדת לאחר לידה, אימוץ או פונדקאות.

חשוב לדעת

 • עובד/ת זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18, יכול/ה לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 הנקודות בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה (לשם כך יש למלא את טופס 116ד, הן בשנה שבה הפך/ה העובד/ת להורה והן בשנה שלאחריה).
 • בסעיף ד' ("פרטים על הכנסותיי ממעביד זה") ובסעיף ה' ("פרטים על הכנסות אחרות") יש לסמן ב- √ בהתאם לסוג העבודה וההכנסה לפי ההגדרות שמופיעות בסוף הטופס ("דברי הסבר למילוי טופס 101").
 • אי הגשת הטופס במועד או שלא בהתאם להנחיות, עלולים למנוע מהעובד קבלת ההטבות וההקלות להן הוא זכאי ולניכוי מס בשיעור מירבי לפי מדרגות מס הכנסה.
 • אם העובד מקבל טופס 101 שפרטיו ונתוניו האישיים כבר מודפסים עליו, מומלץ לוודא את נכונותם וככל ויש שינויים, יש לבצעם על גבי הטופס או על גבי טופס חדש.
 • עובד שחותם על הטופס (סעיף י') מצהיר כי הפרטים שמסר הם מלאים ונכונים. השמטת פרטים או מסירת פרטים לא נכונים, מהווה עבירה פלילית שבצידה עונש מאסר ו/או קנס.

חקיקה ונהלים