הקדמה:

מוגבל בניידות הזקוק לכיסא גלגלים, עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים
ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים).

 • הלוואה זו ניתנת בנוסף על ההלוואה העומדת למימון מיסים לרכישת רכב חדש.
 • שיעור ההלוואה לרכב ראשון - 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מסים, לפי הזול מביניהם.
 • שיעור ההלוואה בהחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
 • ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום 5 שנים מהיום שבו ניתנה.
 • התהליך הכללי הנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות, בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה, העונה על כל התנאים הבאים:
  • ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
  • הוא אינו זכאי לסיוע במימון הרכב ממחלקת השיקום, או שבחר לקבלו בניידות, במקום בשיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה מגישים תביעה לגמלת ניידות.
 • באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי, פונים אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאישור הרכב המתאים.
 • לאחר קבלת האישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:
 1. לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
 2. להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

שעבוד הרכב

 • בעבר, כל קבלת הלוואה היתה מותנית בשעבוד ראשון של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • החל מה-03.07.2016, שעבוד הרכב נדרש רק במקרים הבאים:
  • רוכש רכב חדש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי ועם הלוואת מימון מהבנק, שנדרש על-ידי הבנק לשעבד את הרכב בשעבוד ראשון. במקרה זה יידרש שעבוד שני של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה שהזכאות היא להלוואה עומדת ולהלוואה מקרן הלוואות לרכישת רכב פרטי/מסחרי שאינו רכב לאבזרים מיוחדים (מי שבחר ברכב פרטי למרות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, אינו נדרש לשעבד את הרכב).
  • במקרים חריגים בלבד שבהם פקיד תביעות החליט כי נסיבות המקרה מחייבות לדרוש מרוכש הרכב לשעבד אותו (לדוגמה, בשל אירוע חמור בעבר של הפרה או ניסיון לקבל דבר במרמה מצד בעל הרכב).

חשוב לדעת

 • רכב עם מושב נשלף אינו נחשב כרכב לאבזרים מיוחדים.
 • הרוכש רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, אלא אם המכון הרפואי קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, ולמרות זאת אישר לו רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לפי בקשתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים