מוגבל בניידות שזקוק לכיסא גלגלים, עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים
ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות שנקבע שהוא זקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים (רכב שניתן להיכנס לתוכו ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים).

 • הלוואה זו ניתנת בנוסף על ההלוואה העומדת למימון מיסים לרכישת רכב חדש.
 • שיעור ההלוואה לרכב ראשון - 80% מערך הרכב שנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מסים, לפי הזול מביניהם.
 • שיעור ההלוואה בהחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב שנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
 • ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום 5 שנים מהיום שבו ניתנה.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות, בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
  3. הוא לא זכאי לסיוע במימון הרכב ממחלקת השיקום או שבחר לקבלו בניידות במקום בשיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת ניידות בסניף המטפל של המוסד לביטוח לאומי, כדי לקבל הפניה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך אישור הרכב המתאים.
 • לאחר קבלת האישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:
  1. לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
  2. להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

שעבוד הרכב

 • בעבר, כל קבלת הלוואה היתה מותנית בשעבוד ראשון של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • החל מ-03.07.2016, שעבוד הרכב נדרש רק במקרים הבאים:
  • רוכש רכב חדש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי ועם הלוואת מימון מהבנק, שנדרש על-ידי הבנק לשעבד את הרכב בשעבוד ראשון. במקרה זה יידרש שעבוד שני של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה שהזכאות היא להלוואה עומדת ולהלוואה מקרן הלוואות לרכישת רכב פרטי/מסחרי שהוא לא רכב לאבזרים מיוחדים (מי שבחר ברכב פרטי למרות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, לא נדרש לשעבד את הרכב).
  • במקרים חריגים בלבד שבהם פקיד תביעות החליט שנסיבות המקרה מחייבות לדרוש מרוכש הרכב לשעבד אותו (לדוגמה, בשל אירוע חמור בעבר של הפרה או ניסיון לקבל דבר במרמה מצד בעל הרכב).

חשוב לדעת

 • רכב עם מושב נשלף לא נחשב כרכב לאבזרים מיוחדים.
 • מי שרוכש רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, אלא אם המכון הרפואי קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, ולמרות זאת אישר לו רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לפי בקשתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים