חולי סרטן עשויים לקבל הנחה בארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם
הרשויות המקומיות אינן מחוייבות במתן ההנחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), רשויות מקומיות רשאיות לתת לאוכלוסיות שונות הנחות בתשלומי הארנונה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרשות המקומית עם אישור על אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי, או מוועדת מס הכנסה.
  • כל רשות מקומית הפיקה טופס בקשה להנחה בארנונה. מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של הרשות.
  • מי שאינו זכאי לקצבת נכות רשאי לפנות לוועדת חריגים בבקשה להנחה בארנונה בגין הוצאות רפואיות חריגות. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה בגין הוצאות גבוהות על טיפולים רפואיים.
  • יש לפנות עם האישורים המתאימים אל המדור להנחות מיוחדות בעירייה/במועצה המקומית באיזור המגורים.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • יש לשים לב להגבלות מסוימות שרשויות מקומיות מוסיפות לעתים על מתן ההנחה, כגון מתן הנחה רק למי שאינם בעלי נכס נוסף.
  • כאשר מדובר בבקשה למתן הנחה רטרואקטיבית - בתום שנת הכספים שבה נקבעה הנכות הרפואית - יש צורך לעתים בפניה לוועדת החריגים של הרשות המקומית. במקרה שתשובת הרשות המקומית שלילית, מומלץ לא להסתפק בתשובה זו, ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי.
  • מאחר שזכאות לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי מתחילה בתום 90 יום מ"התאריך הקובע" (התאריך בו עקב הליקוי נגרם למבוטח אי-כושר להשתכר), חשוב לזכור שניתן לקבל בתקופה זו את ההנחה הנמוכה יותר, המגיעה לבעלי נכות רפואית שאינם מקבלים קצבת נכות.
דוגמה
אדם הזכאי לקצבת נכות החל מהראשון באוגוסט, יהיה זכאי מיום זה להנחה בשיעור של עד 80%. אם נקבעה לו לפני כן נכות רפואית של 90% לפחות, הוא יהיה זכאי להנחה בשיעור של עד 40% ממועד קביעת הנכות עד מועד תחילת הזכאות לקצבת נכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים