תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות הריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אישה העובדת כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה זכאית לשכר מהמעסיק עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון
תקופת ההיעדרות לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שהעובדת צברה
למידע נוסף ראו סעיף 7(ה) לחוק עבודת נשים

עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר (ראו פסק דין בהמשך) וכדומה.

 • תקופת ההיעדרות בתשלום שהעובדת זכאית לה בשל בדיקות הריון:
  • אישה העובדת עד 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 20 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
  • אישה העובדת מעל 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 40 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
דוגמה
אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים, עובדת 4 שעות בכל אחד מששת הימים. האישה תהיה זכאית ל- 20 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.
דוגמה
אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים, עובדת 6 שעות בכל אחד מחמשת הימים. האישה תהיה זכאית ל- 40 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.

מי זכאי?

 • נשים עובדות העונות על שני התנאים הבאים:
  1. הן מועסקות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתן.
  2. הן נעדרו ממקום העבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון.
 • חשוב להדגיש -
  • בחוק אין התייחסות לגבי:
   • נשים המועסקות רק בחלק מהשבוע (למשל מי שמועסקת 4 ימים במקום עבודה שמונהג בו שבוע עבודה בן 5 או 6 ימים)
   • נשים המועסקות בשני מקומות עבודה (או יותר)
  • עם זאת, החוק מעניק לשר העבודה סמכות לקבוע תקנות בנושא וכן הוראות משלימות לגבי זכאותה של אישה העובדת אצל יותר ממעסיק אחד להיעדר מעבודתה כאילו היתה עובדת אצל מעסיק אחד. עד כה טרם הותקנו תקנות ולא נקבעו הוראות אחרות בנושא.

תהליך מימוש הזכות

 • אם העובדת נעדרה בשל בדיקות הריון שגרתיות, והמעסיק לא שילם לה את שכרה כאמור לעיל, העובדת זכאית לתבוע ממנו פיצויים.

חשוב לדעת

 • היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת (ראו פסק דין להלן).
 • עובדת שניצלה את מכסת השעות המלאה וזקוקה לבדיקות הריון נוספות, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הבדיקות על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לרשותה או להיעדר מעבודה ללא תשלום שכר עבור השעות או הימים שבהם נעדרה מהעבודה.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים