הקדמה:

היקף המשרה של עובד נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה של העובד,למספר שעות העבודה הקבוע בחוק למשרה מלאה
על מנת לחשב את שעות העבודה של עובד לפי שעות, העובד בהיקף שעות משתנה, יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד העובד ב -12 החודשים האחרונים
בקביעת מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו , יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר בגינן

ישנם זכויות סוציאליות כגון דמי הבראה, וימי מחלה הנגזרות מאחוז משרתו של העובד, ועל כן חשוב לדעת כיצד לחשב את אחוז משרתו של עובד שעתי, אשר אחוז משרתו משתנה בהתאם לשעות עבודתו.

חישוב היקף המשרה של עובד המועסק מספר שעות קבוע

היקף המשרה של עובד נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה של העובד, לרבות שעות היעדרות בתשלום , למספר שעות העבודה הקבוע בחוק למשרה מלאה.

 • כאשר העובד עובד מספר שעות שבועיות קבוע,יש לחשב את היקף המשרה של עובד ע"י חישוב היחס בין שעות העבודה השבועיות של העובד למספר שעות העבודה השבועיות הקבועות בחוק למשרה מלאה
  • החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה. (עד לחודש אפריל 2018 שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות) .
 • כאשר העובד עובד מספר שעות חודשיות קבוע יש לחשב את היקף המשרה של העובד ע"י חישוב היחס בין שעות העבודה החודשיות של העובד למספר שעות העבודה החודשיות הקבועות בחוק למשרה מלאה.
  • החל מחדש אפריל 2018 חודש עבודה עומד על 182 שעות עבודה חודשיות למשרה מלאה. (עד לחודש אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות).
דוגמה
 • עובד מועסק 21 שעות בשבוע.
 • שבוע עבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה .
 • העובד מועסק בחצי משרה (היקף משרה של 50%), לפי החישוב: 0.5 = 42 / ‏ 21 ‏
דוגמה
 • עובד מועסק 120 שעות בחודש.
 • חודש עבודה עומד על 182 שעות עבודה חודשיות למשרה מלאה.
 • העובד מועסק בהיקף משרה של 65%, לפי החישוב: 0.65 = 182 / ‏ 120 ‏

חישוב היקף משרה של עובד שעתי העובד בהיקף שעות משתנה

 • על מנת לחשב את שעות העבודה של עובד לפי שעות, שמועסק בהיקף שעות שמשתנה מחודש לחודש, יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד העובד ב-12 החודשים האחרונים על ידי חלוקת שעות עבודתו בתקופה זו ב-12.
 • את ממוצע שעות העבודה החודשיות של העובד יש לחלק ב-182, מספר שעות העבודה לחודש במשרה מלאה.
דוגמה
 • עובד שעתי, בהיקף שעות משתנה, עבד במהלך 12 החודשים האחרונים כדלקמן:
  • 91 שעות בכל חודש במשך 2 חודשים
  • 111 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • 71 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
 • ממוצע השעות החודשיות שעבד באותה שנה: 91 = 12 / (71 X‏ 5 + 111 X‏ 5 + 91 X‏ 2)
 • העובד מועסק בהיקף של 50% משרה, לפי החישוב: 0.5 = 182 / ‏ 91 ‏
 • לצורך חישוב פיצויי פיטורים , יש לחשב את ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו. למידע נוסף ראו :פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת העסקתו
 • חופשות שהעובד זכאי לשכר בגינן מהוות חלק מחישוב שעות העבודה של העובד

  • בקביעת מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו , יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר בגינן כגון: ימי חג בתשלום, ימי מחלה שעבורם זכאי העובד לדמי מחלה או ימי חופשה שעבורם זכאי העובד לדמי חופשה.
  דוגמה
  • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל בלבד.
  • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שבגינה היה זכאי לדמי מחלה.
  • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש, כלומר משרה מלאה.


  פסקי דין

  • עע (ארצי) 19734-11-10 פסקה 44 - בית הדין פסק כי "חופשה (חופשת מנוחה/שנתית, חופשת מחלה, ימי בחירה או חופשת חג) בתשלום היא חלק מתקן משרתו של עובד... מכאן, שחופשה בתשלום שמומשה צריכה להיחשב כעבודה רגילה".
  • סעש (ת"א) 19281-02-16 פסקה 32 - בית הדין קבע כי לעניין היקף משרתו של העובד יש לקחת בחשבון תקופת מחלה בתשלום ותקופות חלף שכר אחרות כחופשה וחג.
  הערת עריכה
  לדעתי כל אחד מפסקי הדין צריך להיות ערך (אבל קצר!!!)
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02:34, 18 ביולי 2018 (IDT)

  חקיקה ונהלים