היקף המשרה של עובדים נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה שעבדו בפועל למספר שעות העבודה שנקבעו בחוק למשרה מלאה
כדי לחשב את שעות העבודה של מי שעובדים לפי שעות בהיקף שעות משתנה, יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבדו ב-12 החודשים האחרונים
בחישוב מספר שעות העבודה של העובדים לצורך קביעת היקף משרתם יש לקחת בחשבון חופשות שהעובדים זכאים לשכר עבורן

זכויות סוציאליות כגון דמי הבראה וימי מחלה נגזרות מאחוז משרתם של העובדים, ולכן חשוב לדעת כיצד לחשב את אחוז המשרה של עובדים שעתיים שאחוז משרתם משתנה בהתאם לשעות עבודתם.

 • היקף המשרה נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה של העובדים בפועל (כולל שעות היעדרות בתשלום) למספר שעות העבודה שנקבעו בחוק למשרה מלאה.
 • למי שלא עובדים במשרה מלאה ועובדים בקביעות בשעות נוספות יש לקחת בחישוב היקף המשרה גם את השעות הנוספות, לרבות בשבת ובחג: למידע נוסף ראו סע (ב"ש) 33749-02-10, פסקה 10 (באתר נבו).

חישוב היקף המשרה לעובדים שמועסקים מספר שעות קבוע

 • למי שעובדים מספר שעות שבועיות קבוע, יש לחשב את היקף המשרה על-ידי חישוב היחס בין שעות העבודה השבועיות שהם עובדים למספר שעות העבודה השבועיות שנקבעו בחוק למשרה מלאה.
  • החל מאפריל 2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה (לפני כן שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות).
 • למי שעובדים מספר שעות חודשיות קבוע, יש לחשב את היקף המשרה על-ידי חישוב היחס בין שעות העבודה החודשיות שהם עובדים ל-182.
  • החל מאפריל 2018 חודש עבודה (לצורך חישוב היקף המשרה של העובדים) עומד על 182 שעות עבודה (לפני כן חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות).
דוגמה
 • עובד מועסק 21 שעות בשבוע.
 • שבוע עבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה.
 • העובד מועסק בחצי משרה (היקף משרה של 50%) לפי החישוב: 0.5 = 42 / ‏ 21 ‏
דוגמה
 • עובדת מועסקת 120 שעות בחודש.
 • חודש עבודה (לצורך חישוב היקף המשרה) עומד על 182 שעות עבודה.
 • העובדת מועסקת בהיקף משרה של 65% לפי החישוב: 0.65 = 182 / ‏ 120 ‏

חישוב היקף משרה לעובדים שעתיים שמועסקים בהיקף שעות משתנה

 • כדי לחשב את שעות העבודה של עובדים לפי שעות שמועסקים בהיקף שעות המשתנה מחודש לחודש יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבדו ב-12 החודשים האחרונים על-ידי חלוקת שעות עבודתם בתקופה זו ב-12.
 • את ממוצע שעות העבודה החודשיות של העובדים יש לחלק ב-182, מספר שעות העבודה בחודש לצורך חישוב היקף המשרה שלהם.
דוגמה
 • עובד שעתי שעובד בהיקף שעות משתנה עבד במהלך 12 החודשים האחרונים:
  • 91 שעות בכל חודש במשך 2 חודשים
  • 111 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • 71 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
 • ממוצע השעות החודשיות שעבד באותה שנה: 91 = 12 / (71 X‏ 5 + 111 X‏ 5 + 91 X‏ 2)
 • העובד מועסק בהיקף של 50% משרה לפי החישוב: 0.5 = 182 / ‏ 91 ‏
 • לצורך חישוב פיצויי פיטורים, יש לחשב את ממוצע חלקיות המשרה של העובדים לאורך כל תקופת העסקתם. למידע נוסף ראו פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת העסקתו.
 • חישוב ממוצע השעות החודשיות למי שעבדו רק בחלק מחודשי השנה ובשאר חודשי השנה שהו בחל"ת:
  • כדי לקבוע את השכר הקובע לפיצויים או כדי לקבוע את היקף המשרה לצורך תשלום דמי הבראה, יש לחשב את כל שעות העבודה של העובדים במהלך השנה ולחלק במספר החודשים שבהם עבדו בפועל.
  • אם העובדים נעדרו בתשלום (ימי חופשה או מחלה בתשלום) יש לחשב את שעות היעדרותם כחלק משעות העבודה ולהחשיב חודש זה כחודש שבו עבדו בפועל.
דוגמה
עובדת עבדה במהלך השנה האחרונה:
 • 110 שעות בחודש במהלך 4 חודשים
 • 130 שעות בחודש במהלך 4 חודשים
 • ב-4 החודשים הנותרים היא לא עבדה ושהתה בחופשה ללא תשלום.
 • סה"כ העובדת עבדה במהלך השנה 960 שעות (4X110+4X130)
 • ממוצע השעות החודשי (סך כל מספר השעות חלקי מספר החודשים שבהם עבדה בפועל) הוא 120 (960/8)
 • היקף המשרה הממוצע של העובדת: 66%= 182 / ‏ 120 ‏
 • יש להדגיש שבחישוב הזכאות לדמי הבראה ופיצויי פיטורים לא באים בחשבון חודשים שבהם העובדים נעדרו ללא תשלום (מלבד 14 ימי חל"ת בשנה שבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים). למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום.
שימו לב
חישוב שעות העבודה נעשה על בסיס שעות העבודה נטו בניכוי הפסקות, אלא אם ההפסקות הן חלק משעות העבודה ומשולם עבורן שכר על ידי המעסיק.

חופשות שעובדים זכאים לשכר עבורן

 • בקביעת מספר שעות העבודה של העובדים לצורך קביעת היקף משרתם יש לקחת בחשבון חופשות שהעובדים זכאים לשכר עבורן כגון ימי חג בתשלום, ימי מחלה שעבורם הם זכאים לדמי מחלה או ימי חופשה שעבורם הם זכאים לדמי חופשה.
דוגמה
 • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל.
 • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שזיכתה אותו בדמי מחלה.
 • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש, כלומר משרה מלאה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עע (ארצי) 19734-11-10 פסקה 44 (באתר נבו) - חופשה (חופשת מנוחה/שנתית, חופשת מחלה, ימי בחירה או חופשת חג) בתשלום היא חלק מתקן משרתו של עובד... מכאן, שחופשה בתשלום שמומשה צריכה להיחשב כעבודה רגילה.
 • סעש (ת"א) 19281-02-16 פסקה 32 (באתר נבו) - לעניין היקף משרתו של העובד יש לקחת בחשבון תקופת מחלה בתשלום ותקופות חלף שכר אחרות כחופשה וחג.
 • (סע (ב"ש) 33749-02-10, פסקה 10 (באתר נבו) - כדי לחשב את היקף משרתו של עובד יש להביא בחשבון הן את מספר שעות העבודה בפועל, לרבות עבודה בשעות נוספות, בשבת ובחג והן את מספר השעות בגינן קיבל העובד תשלומים שונים עבור "אי עבודתו" עקב מחלה, חופשה וחגים, ימים בהם לא עבד בפועל.

חקיקה ונהלים