הקדמה:

היקף המשרה של עובד נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה שעבד העובד בפועל לבין מספר שעות העבודה הקבוע בחוק למשרה מלאה
כדי לחשב את שעות העבודה של מי שעובד לפי שעות בהיקף שעות משתנה, יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד ב-12 החודשים האחרונים
בחישוב מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו, יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר עבורן

ישנן זכויות סוציאליות כגון דמי הבראה וימי מחלה הנגזרות מאחוז משרתו של העובד, ועל כן חשוב לדעת כיצד לחשב את אחוז משרתו של עובד שעתי, שאחוז משרתו משתנה בהתאם לשעות עבודתו.

 • היקף המשרה של עובד נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה של העובד בפועל, לרבות שעות היעדרות בתשלום, למספר שעות העבודה הקבוע בחוק למשרה מלאה.
 • כאשר עובד אינו עובד במשרה מלאה, והוא עובד בקביעות בשעות נוספות יש לקחת בחשבון היקף המשרה גם את השעות הנוספות לרבות בשבת ובחג: למידע נוסף ראו:סע (ב"ש) 33749-02-10,פסקה 10.

חישוב היקף המשרה של עובד המועסק מספר שעות קבוע

 • למי שעובד מספר שעות שבועיות קבוע, יש לחשב את היקף המשרה על-ידי חישוב היחס בין שעות העבודה השבועיות שהוא עובד למספר שעות העבודה השבועיות הקבועות בחוק למשרה מלאה.
  • החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה (לפני כן שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות).
 • למי שעובד מספר שעות חודשיות קבוע, יש לחשב את היקף המשרה על-ידי חישוב היחס בין שעות העבודה החודשיות שהוא עובד למספר שעות העבודה החודשיות הקבועות בחוק למשרה מלאה.
  • החל מחדש אפריל 2018 חודש עבודה עומד על 182 שעות עבודה חודשיות למשרה מלאה (לפני כן חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות).
דוגמה
 • עובד מועסק 21 שעות בשבוע.
 • שבוע עבודה עומד על 42 שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה.
 • העובד מועסק בחצי משרה (היקף משרה של 50%), לפי החישוב: 0.5 = 42 / ‏ 21 ‏
דוגמה
 • עובד מועסק 120 שעות בחודש.
 • חודש עבודה עומד על 182 שעות עבודה חודשיות למשרה מלאה.
 • העובד מועסק בהיקף משרה של 65%, לפי החישוב: 0.65 = 182 / ‏ 120 ‏

חישוב היקף משרה של עובד שעתי העובד בהיקף שעות משתנה

 • כדי לחשב את שעות העבודה של עובד לפי שעות שמועסק בהיקף שעות המשתנה מחודש לחודש, יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד העובד ב-12 החודשים האחרונים על-ידי חלוקת שעות עבודתו בתקופה זו ב-12.
 • את ממוצע שעות העבודה החודשיות של העובד יש לחלק ב-182, מספר שעות העבודה לחודש במשרה מלאה.
דוגמה
 • עובד שעתי העובד בהיקף שעות משתנה, עבד במהלך 12 החודשים האחרונים כך:
  • 91 שעות בכל חודש במשך 2 חודשים
  • 111 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • 71 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
 • ממוצע השעות החודשיות שעבד באותה שנה: 91 = 12 / (71 X‏ 5 + 111 X‏ 5 + 91 X‏ 2)
 • העובד מועסק בהיקף של 50% משרה, לפי החישוב: 0.5 = 182 / ‏ 91 ‏
 • לצורך חישוב פיצויי פיטורים, יש לחשב את ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו. למידע נוסף ראו פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת העסקתו.
 • חישוב ממוצע השעות החודשיות כשעובד עבד רק בחלק מחודשי השנה ובשאר חודשי השנה שהה בחל"ת- על מנת לקבוע את השכר הקובע לפיצויים או על מנת לקבוע את היקף המשרה לצורך תשלום דמי הבראה, יש לחשב את כל שעות עבודתו של העובד במהלך השנה ולחלק במספר החודשים שבהם עבד בפועל.
  • יחד עם זאת, אם העובד נעדר בתשלום, (חופשה או מחלה בתשלום) יש לחשב את שעות היעדרותו כחלק משעות העבודה ולהחשיב חודש זה כחודש בו עבד העובד בפועל.
 • דוגמה
  במהלך השנה האחרונה עבד העובד כדלקמן:
  • 4 חודשים עבד 110 שעות בחודש
  • 4 חודשים עבד 130 שעות בחודש
  • 4 חודשים לא עבד העובד ושהה בחופשה ללא תשלום.
  • סה"כ עבד העובד במהלך השנה 960 שעות (4X110+4X130)
  • ממוצע השעות החודשי (חלקי מספר החודשים שבהם עבד בפועל) הנו 120 (960/8)
  • היקף המשרה הממוצע של העובד 66%= 182 / ‏ 120 ‏
  • יש להדגיש שבחישוב הזכאות לדמי הבראה ופיצויי פיטורים לא באים בחשבון חודשים בהם נעדר העובד ללא תשלום (מלבד 14 ימי חל"ת בשנה הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים). למידע נוסף ראו :חופשה ללא תשלום.
  שימו לב
  חישוב שעות העבודה נעשה על בסיס שעות העבודה נטו בניכוי הפסקות, אלא אם ההפסקות הן חלק משעות העבודה ומשולם עבורן שכר על ידי המעסיק.

  חופשות שהעובד זכאי לשכר עבורן מהוות חלק מחישוב שעות העבודה של העובד

  • בקביעת מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו, יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר עבורן כגון ימי חג בתשלום, ימי מחלה שעבורם זכאי העובד לדמי מחלה או ימי חופשה שעבורם זכאי העובד לדמי חופשה.
  דוגמה
  • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל.
  • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שבגינה היה זכאי לדמי מחלה.
  • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש, כלומר משרה מלאה.


  פסקי דין

  • עע (ארצי) 19734-11-10 פסקה 44 - בית הדין פסק כי "חופשה (חופשת מנוחה/שנתית, חופשת מחלה, ימי בחירה או חופשת חג) בתשלום היא חלק מתקן משרתו של עובד... מכאן, שחופשה בתשלום שמומשה צריכה להיחשב כעבודה רגילה".
  • סעש (ת"א) 19281-02-16 פסקה 32 - בית הדין קבע כי לעניין היקף משרתו של העובד יש לקחת בחשבון תקופת מחלה בתשלום ותקופות חלף שכר אחרות כחופשה וחג.
  • (סע (ב"ש) 33749-02-10, פסקה 10.- בית הדין קבע כי "על מנת לחשב את היקף משרתו של עובד, יש להביא בחשבון הן את מספר שעות העבודה בפועל, לרבות עבודה בשעות נוספות, בשבת ובחג ... והן את מספר השעות בגינן קיבל העובד תשלומים שונים עבור "אי עבודתו" עקב מחלה, חופשה וחגים, ימים בהם לא עבד בפועל"
  הערת עריכה
  לדעתי כל אחד מפסקי הדין צריך להיות ערך (אבל קצר!!!)
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02:34, 18 ביולי 2018 (IDT)

  חקיקה ונהלים