הקדמה:

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות
מעסיקים שאינם מקפידים על הפסקות בין ימי העבודה חשופים לקנסות, וניתן להגיש נגדם תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים)
למידע נוסף ראו סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה


סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.

 • אם עובד עבד מספר שעות, יצא להפסקה של 8 שעות ואז חזר לעבודתו- שעות עבודתו לאחר ההפסקה ייחשבו כשעות עבודה של יום העבודה הבא.
דוגמה
 • עובד עבד ביום שני במשמרת בוקר מהשעה 06:00-15:00, הלך לביתו ל-8 שעות, וחזר לעבודה למשמרת לילה מהשעה 23:00 ועד ל- 06:00 בבוקר.
 • מאחר וההפסקה בין משמרת הבוקר למשמרת ערב היא של 8 שעות, שעות העבודה במשמרת הלילה ייחשבו כיום עבודה של יום שלישי:
  • ביום שני עבד העובד 9 שעות במשמרת ראשונה.
  • ביום שלישי עבד העובד 7 שעות במשמרת לילה
.
 • אם עובד עבד מספר שעות, יצא להפסקה של פחות מ-8 שעות, ואז חזר לעבודתו- כל שעות העבודה ייחשבו כשעות עבודה של אותו יום עבודה וייתכן שהעובד יהיה זכאי לתשלום עבור שעות נוספות
דוגמה
 • עובד עבד במשמרת בוקר מהשעה 08:00-16:00, הלך לביתו ל-4 שעות, וחזר לעבודה למשמרת ערב מהשעה 20:00-24:00.
 • מאחר וההפסקה בין משמרת בוקר למשמרת ערב הנה פחות מ -8 שעות, כל שעות העבודה ייחשבו כשעות עבודה של אותו יום.
 • העובד עבד באותו יום סה"כ 12 שעות, ועל כן הוא זכאי לתשלום עבור שעות נוספות
.
 • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים). לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שמעסיק אינו מקפיד על זכות זו, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא מקפיד על הפסקה כאמור, חשוף להטלת סנקציות כספיות.
 • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים). לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.

ארגוני סיוע

תנאי העבודה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים