חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות
עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לאחרת (מלבד מקומות עבודה מסוימים)
גם אם בין משמרת אחת לאחרת חלה הפסקה של פחות מ-8 שעות, אין לראות בשעות המשמרת השנייה המשך של המשמרת הראשונה. שעות המשמרת השנייה לא ייחשבו כשעות נוספות של המשמרת הראשונה
מעסיקים שאינם מקפידים על הפסקות בין ימי העבודה חשופים לקנסות, וניתן להגיש נגדם תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה


סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.

 • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לאחרת (מלבד במקומות עבודה מסוימים)
 • אם המעסיק אינו נותן לעובד הפסקה של 8 שעות לפחות בין יום אחד למשנהו, רשאי העובד להגיש נגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה וההמעסיק יהיה חשוף לקנס בשיעור של 2,840 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,680 ₪ עבור מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

הפסקה של פחות מ-8 שעות בין משמרת ראשונה למשמרת השנייה

 • על פי פסיקת בית הדין הארצי בע"ע 233/06 ופסיקת בית הדין הארצי בעע 68015-03-17,, גם אם בין משמרת אחת לשנייה חלה הפסקה של פחות מ-8 שעות, אין לראות בשעות המשמרת השנייה המשך של המשמרת הראשונה. שעות המשמרת השנייה לא ייחשבו כ שעות נוספות של המשמרת הראשונה.
  • העובדה שבין יום עבודה למשנהו יש הפסקה שהיא פחות מ- 8 שעות, תוך הפרה של סעיף 21 לחוק, אינה מביאה בהכרח למסקנה שהשעות של המשמרת השנייה הן בבחינת שעות עבודה באותו "יום עבודה" של המשמרת הקודמת ולכן מזכות בגמול עבודה בשעות נוספות.
  • המחוקק לא קבע פיצוי כספי במקרה של הפרת סעיף 21 לחוק ולכן לא ניתן לפרש את סעיף 21 כמקנה סמכות לפיצוי כספי של גמול שעות נוספות במקרה של משמרת שנייה, אשר בינה לבין המשמרת הראשונה יש פחות מ-8 שעות הפסקה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שמעסיק אינו מקפיד על זכות זו, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא מקפיד על הפסקה כאמור, חשוף להטלת סנקציות כספיות.
 • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לאחרת (מלבד מקומות עבודה מסוימים). לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים