הקדמה:

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות
מעסיקים שאינם מקפידים על הפסקות בין ימי העבודה חשופים לקנסות, וניתן להגיש נגדם תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים)
למידע נוסף ראו סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה


סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.

מי זכאי?

  • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעסיק אינו מקפיד על זכות זו, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • מעסיק שלא מקפיד על הפסקה כאמור, חשוף להטלת סנקציות כספיות.
  • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים). לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים