הקדמה:

נער העובד לפחות שש שעות עבודה ליום זכאי להפסקה של 3/4 שעה ביום
במהלך הפסקה של למעלה מחצי שעה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה
המעסיק אינו חייב לשלם שכר עבור השעות שבהן העובד נמצא בהפסקה, אלא אם דרש מהעובד להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה
אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת להפסקה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה והרווחה


נער העובד שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, זכאי להפסקה לשם מנוחה וסעודה.

 • אורך ההפסקה:
  • ביום עבודה רגיל, לה זכאי הנער, הוא 3/4 שעה לפחות, שמתוכה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.
  • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, הוא חצי שעה לפחות.
  • בכל מקרה ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
 • ההפסקה אינה נחשבת חלק משעות העבודה, והמעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר בגין שעות שבהן היה בהפסקה.
 • בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה. במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה, ועל המעסיק לשלם שכר עבור שעות אלה.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער העובדים למעלה משש שעות ביום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק מפר את הזכות, ואינו מאפשר לנוער המועסק אצלו לצאת להפסקה בזמנים המפורטים לעיל, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:

חשוב לדעת

 • מעסיק אשר הפר את חובתו לתת לנער העובד הפסקה כאמור, צפוי לקנס מינהלי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 10,080 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-20,160 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים