נער העובד לפחות 6 שעות עבודה ביום זכאי להפסקה של 3/4 שעה בכל יום
במהלך הפסקה של למעלה מחצי שעה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה
המעסיק אינו חייב לשלם שכר עבור השעות שבהן העובד נמצא בהפסקה, אלא אם דרש מהעובד להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה
אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת להפסקה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


נער העובד 6 שעות עבודה ליום או יותר, זכאי להפסקה כדי לנוח ולאכול.

 • אורך ההפסקה:
  • ביום עבודה רגיל (שעובדים בו 6 שעות לפחות) זכאים ל-45 דקות של הפסקה ביום, והפסקה אחת מתוכן תימשך לפחות חצי שעה רצופה.
  • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, זכאים לחצי שעה של הפסקה לפחות.
  • בכל מקרה ההפסקה לא תעלה על 3 שעות.
 • ההפסקה אינה נחשבת חלק משעות העבודה, והמעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר עבור השעות שבהן היה בהפסקה.
 • בהפסקה שנמשכת חצי שעה או יותר מותר לצאת מהמקום שבו עובדים, אלא אם נוכחותו של הנער במקום העבודה הכרחית לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה. במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה, ועל המעסיק לשלם שכר עבור שעות אלה.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער העובדים למעלה מ-6 שעות ביום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק מפר את הזכות ואינו מאפשר לנער המועסק אצלו לצאת להפסקה בזמנים שצוינו, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • הגשת תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • הגשת תלונה לטלמסר של שירות התעסוקה בטלפון: 1-800-354-354.
  • פנייה להסתדרות הנוער העובד והלומד, בטלמסר 054-4001100 או *1121 מכל מכשיר טלפון, או באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • מעסיק שהפר את חובתו לתת לנער העובד אצלו הפסקה כאמור, צפוי לקנס מינהלי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 11,360 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-22,730 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

הפסקות נוספות

הפסקת לשם שימוש בשירותים

 • במהלך יום עבודתו להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים בהתאם לצרכיו, ואסור למעסיק לנכות את ההפסקות הללו משכר העבודה.
 • נגד מעסיק שמונע מעובד לצאת לשירותים או מוריד את ההפסקות הללו משכר העבודה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של משרד העבודה ואף להגיש נגדו תביעת פיצויים.
 • למידע נוסף ראו הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים במהלך העבודה.

הפסקות לצורך תפילה

 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • הפסקת התפילה אינה חלק משעות העבודה, והמעסיק רשאי לנכות את זמני התפילה מהשכר של העובד.
 • למידע נוסף ראו זמן תפילה בעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים