הקדמה:

אסור להעסיק בני נוער יותר מ-8 שעות ביום ויותר מ-40 שעות בשבוע
במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק צעירים בגילאי 16 - 18 עד 9 שעות ביום, אך לא יותר מ-40 שעות בשבוע
אין להעסיק נוער בעבודת לילה, מלבד להחרגות חלקיות (ראו איסור העסקת נוער בעבודת לילה)
ביום שלפני יום המנוחה השבועית שלהם או לפני יום חג שבו לא עובדים, אין להעביד בני נוער יותר מ-7 שעות
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה והרווחה


סעיף 20 לחוק עבודת הנוער קובע את משך הזמן שבו ניתן להעסיק בני נוער (מספר שעות העבודה ביום ובשבוע).

 • אסור להעביד נער (מתחת לגיל 18) יותר מ-8 שעות עבודה ליום ויותר מ-40 שעות עבודה לשבוע.
 • למרות זאת, במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, מותר להעביד צעיר (בגילאי 16 - 18) עד 9 שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, אסור להעביד את הנער יותר מ-7 שעות עבודה (ביום המנוחה השבועית עצמו אסור להעסיק בני נוער).

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

ילדים מתחת לגיל 16

 • לא יועבדו יותר מ-8 שעות ביום רגיל.
 • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
 • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.

צעירים בגילאי 16 - 18

 • לא יועבדו יותר מ-9 שעות ביום עבודה במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, ולא יותר מ-8 שעות ביום במקומות העבודה האחרים.
 • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
 • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק מפר את הזכות ודורש מהנער לעבוד מעבר למכסת השעות היומית או השבועית המותרת, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מי שהעסיק בני נוער מעבר לשעות העבודה כאמור צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 17,640 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,280 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים