המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות 36 שעות רצופות, והיא כוללת את יום המנוחה השבועי שלו
אסור להעביד נער במהלך המנוחה השבועית, ולא ניתן לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית
נגד מעסיק שדורש מנער המועסק אצלו לעבוד במנוחה השבועית, ניתן להגיש תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


אסור להעסיק נער במנוחה השבועית.

 • המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות 36 שעות רצופות, והיא כוללת:
  • לגבי נער יהודי - את יום השבת;
  • לגבי נער שאיננו יהודי - את יום השבת, או את יום ראשון או את יום שישי, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

מי זכאי?

 • כל נער/ה עובד/ת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק מפר את הזכות, ודורש מהנער לעבוד במהלך המנוחה השבועית, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • הגשת תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • הגשת תלונה לטלמסר של שירות התעסוקה בטלפון: 1-800-354-354 .
  • פנייה להסתדרות הנוער העובד והלומד, בטלמסר 054-4001100 או *1121 מכל מכשיר טלפון, או באמצעות טופס מקוון.
 • מי שהעסיק נוער במנוחה השבועית צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 19,880 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-39,770 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

 • האיסור להעביד בני נוער במהלך המנוחה השבועית הוא מוחלט. בשונה מעובדים בוגרים, לא ניתן לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית.
 • מי שמעסיק בני נוער במנוחה השבועית, למרות שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק, חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות. למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
 • ביום שלפני יום המנוחה השבועית (או לפני יום חג שבו לא עובדים), אין להעביד בני נוער יותר מ-7 שעות. למידע נוסף ראו יום עבודה ושעות עבודה לנוער.
 • עובד זכאי לסרב לעבוד ביום חג מכל סיבה שהיא (לאו דווקא מסיבות דתיות), ולמעסיק אסור להפלות אותו בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהוא אינו מסכים לעבוד ביום חג. למידע נוסף ראו סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים