הקדמה:

המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות 36 שעות רצופות, והיא כוללת את יום המנוחה השבועי שלו
אסור להעביד נער במהלך המנוחה השבועית
נגד מעסיק שדורש מנער המועסק אצלו לעבוד במנוחה השבועית, ניתן להגיש תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה והרווחה


 • אסור להעסיק נער במנוחה השבועית.
 • המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות, והיא כוללת:
  • לגבי נער יהודי - את יום השבת;
  • לגבי נער שאיננו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

מי זכאי?

 • כל בני הנוער העובדים זכאים למנוחה שבועית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעביד מפר את הזכות, ודורש מהנער לעבוד במהלך המנוחה השבועית, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מעסיק אשר העסיק נוער במנוחה השבועית צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 17,640 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,280 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

 • האיסור להעביד בני נוער במהלך המנוחה השבועית הוא מוחלט. לא ניתן לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים