הקדמה:

הורה מיועד הנמצא בחופשת לידה זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה
הזכאות תינתן להורה מיועד שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון של האם הנושאת.
הזכאות מותנית בכך שההורה ימשיך לשלם את חלקו בהפרשות במהלך חופשת הלידה


 • הורה מיועד, שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון של האם הנושאת, זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג (כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים לחופשה או לדמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות) ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה.

מי זכאי?

 • הורה מיועד, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. נמצא בחופשת לידה;
  2. זכאי לדמי לידה;
  3. עבד אצל המעסיק במשך 6 חודשים לפחות לפני תחילת הריונה של האם הנושאת;
  4. התקיימו בינו ובין המעסיק יחסי עובד-מעביד במשך כל תקופת הריונה של האם הנושאת;
  5. המעביד נהג לשלם עבורו תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

המפה נטענת...

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים