הורה מיועד הנמצא בחופשת לידה זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה
הזכאות תינתן להורה מיועד שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון של האם הנושאת.
הזכאות מותנית בכך שההורה ימשיך לשלם את חלקו בהפרשות במהלך חופשת הלידה
 • הורה מיועד, שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון של האם הנושאת, זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג (כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים לחופשה או לדמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות) ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה.

מי זכאי?

 • הורה מיועד, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. נמצא בחופשת לידה;
  2. זכאי לדמי לידה;
  3. עבד אצל המעסיק במשך 6 חודשים לפחות לפני תחילת הריונה של האם הנושאת;
  4. התקיימו בינו ובין המעסיק יחסי עובד-מעביד במשך כל תקופת הריונה של האם הנושאת;
  5. המעביד נהג לשלם עבורו תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • אם העובד/ת עבד/ה פחות מ-6 חודשים לפני ההיריון והמעסיק לא חייב להפריש סכומים לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בתקופה של חופשת לידה, תקופה זו עדיין תילקח בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים בתום יחסי העבודה. כלומר, עובד/ת שזכאי/ת לפיצויי פיטורים בסיום העבודה זכאי/ת לפיצויים גם עבור התקופה של חופשת הלידה.
 • עובדות ועובדים שנמצאים בחופשת לידה ארוכה יותר (מעבר לתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה), יכולים להמשיך ולהפקיד באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני שלהם (עבור התקופה שבה המעסיק לא משלם את ההפרשות), כדי להבטיח את רציפות הזכויות שלהם. מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני או עם נציגי קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח מבעוד מועד.
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששילם בפועל והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין התשלום שעל פיו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לדמי לידה.

מוקדים ממשלתיים

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים