הקדמה:

הורה מיועד הנמצא בחופשת לידה זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה
הזכאות תינתן להורה מיועד שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון של האם הנושאת.
הזכאות מותנית בכך שההורה ימשיך לשלם את חלקו בהפרשות במהלך חופשת הלידה


 • הורה מיועד, שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון של האם הנושאת, זכאי להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג (כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים לחופשה או לדמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות) ע"י המעביד במהלך חופשת הלידה.

מי זכאי?

 • הורה מיועד, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. נמצא בחופשת לידה;
  2. זכאי לדמי לידה;
  3. עבד אצל המעסיק במשך 6 חודשים לפחות לפני תחילת הריונה של האם הנושאת;
  4. התקיימו בינו ובין המעסיק יחסי עובד-מעביד במשך כל תקופת הריונה של האם הנושאת;
  5. המעביד נהג לשלם עבורו תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • חובת המעסיק להפריש הפרשות לקופת גמל עבור עובד/ת בחופשת לידה חלה רק לגבי התקופה שהעובד/ת זכאי/ת לדמי לידה (ולא התקופה בה זכאית העובדת לחופשת לידה).
 • אף אם העובדת עבדה פחות מ-6 חודשים טרם ההיריון, ובתקופת חופשת הלידה המעסיק לא חייב להפריש עבורה לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, תקופת חופשת הלידה תילקח בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים בתום יחסי העבודה. כלומר, אם העובד/ת זכאי/ת בסיום עבודתו לפיצויי פיטורים, הוא יקבל את הפיצויים גם עבור תקופת חופשת הלידה.
 • עובדות ועובדים הנמצאים בחופשת לידה ארוכה יותר (מעבר לתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה), יכולים להמשיך ולהפקיד באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני שלהם (עבור התקופה שבה המעסיק אינו משלם את ההפרשות), על מנת להבטיח את רציפות הזכויות שלהם. מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני או עם נציגי קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח מבעוד מועד.

חקיקה ונהלים