עובדות ועובדים בחופשת לידה שעבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, זכאים להמשך הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולקופות גמל, בהתאם לתנאים שיפורטו
הזכאות חלה רק בחלק מתקופת חופשת הלידה שבו זכאים לדמי לידה
המעסיק ינכה מראש את חלק העובד/ת בהפרשות לחודשיים הראשונים של חופשת הלידה מתוך השכר האחרון לפני החופשה וישלם את חלק העובד/ת לשאר חופשת הלידה כמקדמה על חשבון השכר
כדי לשמור על רציפות הזכויות הפנסיוניות, העובדות והעובדים יכולים להפקיד בעצמם כספים לביטוח הפנסיוני עבור החלק בחופשת הלידה שהמעסיק לא מחויב לשלם עבורו
למידע רשמי ראו סעיף 7א' לחוק עבודת נשים


עובדות ועובדים שיצאו לחופשת לידה ועבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון זכאים להמשך הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות עבור התקופה שבה הם זכאים לדמי לידה.

דוגמה
 • עובדת שמקבלת דמי לידה במשך 8 שבועות זכאית להמשך ההפרשות במשך 8 השבועות האלה (גם אם היא זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות).
 • עובדת שמקבלת דמי לידה עבור 15 שבועות זכאית להמשך ההפרשות במשך 15 השבועות האלה (גם אם היא זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות).
 • עובדת שמקבלת דמי לידה לתקופה שמעל 15 שבועות, בעקבות לידה של יותר מתינוק אחד או בעקבות אשפוז של היולדת או התינוק, זכאית להמשך ההפרשות במשך כל תקופת הזכאות לדמי לידה.
 • התשלום הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי השכר הרגיל שהיה משולם לעובדים אילו המשיכו לעבוד בתקופה של חופשת הלידה:
  • לעובדים שעתיים/יומיים ההפרשות יחושבו לפי הממוצע של שכרם ב-6 החודשים שקדמו לתקופת זכאותם לדמי לידה.
  • לעובדים במשכורת ההפרשות יחושבו בהתאם לשכר העבודה הקבוע שלהם בסמוך ליציאתם לחופשת הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק ינכה (ככל הניתן) מהשכר האחרון לפני חופשת הלידה את החלק של העובד/ת בהפרשות עבור החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, ויעביר כל חודש את חלקו ואת החלק של העובד/ת.
 • אחרי החודשיים הראשונים של חופשת הלידה:
  • המעסיק ימשיך להפריש מדי חודש את חלקו ואת החלק של העובד/ת, עד לתום תקופת הזכאות של העובד/ת לדמי לידה.
  • התשלומים שהמעסיק שילם על החלק של העובד/ת בתקופה זו ייחשבו כמקדמה ששילם לעובד/ת.
 • על העובד/ת להעביר למעסיק אישור מהביטוח הלאומי לגבי תקופת הזכאות לדמי לידה.
 • אחרי תום התקופה שבה העובדת זכאית לדמי לידה, המעסיק רשאי (אך לא חייב) להמשיך ולהפריש את התשלומים.
 • בתום חופשת הלידה על העובדים להחזיר למעסיק את חלקם בתשלומים, שהמעסיק שילם עבורם כמקדמה.
 • אם העובדת לא חוזרת לעבודה בתום חופשת הלידה:
  • בסיום יחסי העבודה המעסיק רשאי לנכות את התשלומים ששילם כמקדמה עבור חלקה של העובדת מכל התשלומים שהוא חייב לה בעקבות סיום יחסי העבודה (כמו פדיון חופשה, פדיון דמי הבראה ופיצויי פיטורים שהמעסיק משלם ישירות).
  • לא ניתן לנכות חוב מפיצויי פיטורים שמשולמים דרך קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.
  • למידע נוסף ראו ניכויים משכר העובד.
שימו לב
על המעסיק למסור לעובד/ת הודעה שתפרט את ההנחיות לפי טופס זה:
 • לעובדת יש למסור את ההודעה בתוך זמן סביר אחרי שנודע למעסיק על ההיריון.
 • לעובד יש למסור את ההודעה בתוך זמן סביר מהיום שבו העובד הודיע על כוונתו לצאת לחופשת לידה.

הטבות מס על ההפרשות

דוגמה
עובדת שהשתכרה 20,000 ₪ ומקבלת דמי לידה בסך 10,000 ₪
 • המעסיק יפריש לרכיב התגמולים בביטוח הפנסיוני 6.5% מהשכר (1,300 ₪ שהם 6.5% מתוך 20,000 ₪), אך הפטור ממס הכנסה יינתן לעובדת רק עד התקרה של 7.5% מהגמלה (750 ₪). זאת בשונה מהתקרה שלפני חופשת הלידה שעמדה על 7.5% מהשכר (כלומר 1,500 ₪ שהם 7.5% מתוך 20,000 ₪) ובמקרה כזה הפטור היה ניתן על מלוא ההפרשות (מכיוון שהן היו נמוכות מהתקרה).
 • המעסיק יפריש לקרן השתלמות 7.5% מהשכר (1,500 ₪ שהם 7.5% מתוך 20,000 ₪), אך הפטור ממס הכנסה יינתן לעובדת רק על 7.5% מדמי הלידה (כלומר על 750 ₪ שהם 7.5% מתוך 10,000 ₪).
 • גם הפטור ממס על הרווחים יינתן רק עבור הפרשות שמחושבות מתוך דמי הלידה, כלומר 2.5% (הפרשות עובדת) ו-7.5% (הפרשות מעסיק) מתוך 10,000 ₪ ולא מתוך 20,000 ₪.

חשוב לדעת

 • אם העובד/ת עבד/ה פחות מ-6 חודשים לפני ההיריון והמעסיק לא חייב להפריש סכומים לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בתקופה של חופשת לידה, תקופה זו עדיין תילקח בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים בתום יחסי העבודה. כלומר, עובד/ת שזכאי/ת לפיצויי פיטורים בסיום העבודה זכאי/ת לפיצויים גם עבור התקופה של חופשת הלידה.
 • עובדות ועובדים שנמצאים בחופשת לידה ארוכה יותר (מעבר לתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה), יכולים להמשיך ולהפקיד באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני שלהם (עבור התקופה שבה המעסיק לא משלם את ההפרשות), כדי להבטיח את רציפות הזכויות שלהם. מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני או עם נציגי קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח מבעוד מועד.
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששילם בפועל והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין התשלום שעל פיו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לדמי לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים