עובדים המפורטים בהמשך והנמצאים בחו"ל עקב עבודתם, רשאים להצביע לכנסת באמצעות קלפי מיוחדת שתוצב בנציגויות ישראל בחו"ל
בן זוגו וילדו (עד גיל 20) של העובד, רשאים גם הם להצביע בקלפי המיוחדת
ההצבעה לכנסת ה-25 בנציגויות ישראל בחו"ל תתקיים ביום 20.10.2022, יום ה', כ"ה תשרי תשפ"ג
אם אותו אדם שוהה בחו"ל מסיבות אחרות (טיול, לימודים, עסקים, מגורים, עבודה פרטית וכו'), הוא אינו רשאי להצביע בנציגויות ישראל בחו"ל


עובד מדינה או אחד ממוסדותיה המפורטים בהמשך, הנמצא בחו"ל עקב עבודתו, רשאי להצביע בבחירות לכנסת בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל במדינת החוץ.

 • בן זוגו של העובד וכן ילדו (עד גיל 20), רשאים גם הם להצביע בקלפי המיוחדת, בתנאי שהם בעלי זכות הצבעה.
 • ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל נערכת 12 יום לפני מועד הבחירות בישראל ובעלי זכות הבחירה יקבלו הודעה ממקום עבודתם, על מקום ושעות ההצבעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כחודש וחצי לפני מועד הבחירות, עובד המדינה, בן זוגו וילדו, יקבלו הודעה במסגרת העבודה, על זכותם להצביע בנציגות ישראל במדינת החוץ.
טיפ
עובד הסבור כי הוא זכאי להצביע בנציגות ישראל ולא קיבל הודעה על כך, יכול לפנות אל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולהגיש ערר.
 • ביום שנקבע כי תיערך ההצבעה בחו"ל (12 יום לפני המועד בישראל), על העובד, בן זוגו וילדו, להציג בפני ועדת הקלפי בנציגות, את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודה צבאית אישית בתוקף (תעודת חוגר/קצין).
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל, הקלפיות נשלחות לישראל.
  • בתום יום הבחירות בארץ, המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ ובחו"ל, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע יותר מפעם אחת וכי הוא בעל זכות בחירה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

ערעור

חשוב לדעת

 • במקרה שאותו אדם שוהה בחו"ל שלא למטרת עבודתו באחד מהגופים הנ"ל (למשל: לצורך טיול, לימודים, עסקים, מגורים, עבודה פרטית וכו'), הוא אינו רשאי להצביע בנציגויות ישראל בחו"ל ועליו להצביע בקלפי בה הוא רשום בפנקס הבוחרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים