אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ניצולי שואה בני 75 ומעלה המתגוררים בביתם או בדיור מוגן והכנסתם אינה עולה על 9,090 ש"ח לחודש, זכאים ללחצני מצוקה בחינם
השירות כולל גם מעטפת שירותים רפואיים, לרבות ביקור רופא והזמנת אמבולנס במחיר סמלי
בשלב זה השירות יינתן עד ליום 31.12.2017 בלבד
אלמן או אלמנה של ניצול שואה שהיה זכאי ללחצן מצוקה מהקרן לרווחה, והנם ניצולי שואה בעצמם העומדים במבחן ההכנסה, זכאים להגיש בקשה להעברת לחצן המצוקה על שמם

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל , במימון הקרן לידידות, מפעילה את תוכנית "מוקד הידידות", לאספקת לחצני מצוקה בחינם ומעטפת שירותים רפואיים לניצולי שואה.

 • השירות ניתן לניצולי שואה בני 75 ומעלה המתגוררים בביתם או בדיור מוגן והכנסתם אינה עולה על 9,090 ש"ח לחודש.
 • השירות מופעלת באמצעות חברת סקיולייף ישראל בע"מ.
 • השירות כולל גם מעטפת שירותים רפואיים, שתפורט בהמשך. הזמנת ביקור רופא והזמנת אמבולנס חירום כרוכה בעלות השתתפות עצמית סמלית.
 • השירות יינתן לכל המאוחר עד ליום 31.12.2017 ולקרן לרווחה יש אפשרות להפסיק את השירות גם לפני מועד זה, בהתראה מראש של 30 יום.
 • השירות יסתיים בעת פטירה של מקבל לחצן המצוקה או המעבר שלו לבית אבות.
 • אלמן או אלמנה של ניצול שואה שהיה זכאי ללחצן מצוקה מהקרן לרווחה, והנם ניצולי שואה העומדים במבחן ההכנסה, זכאים להגיש בקשה להעברת לחצן המצוקה על שמם.

מי זכאי?

 • זכאים לשירות ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם בני 75 ומעלה.
  • מתגוררים בביתם או בדיור מוגן (לא בבית אבות).
   • לא תתאפשר התקנה של לחצן מצוקה בבית אבות או בבית חולים.
  • הכנסתם החודשית אינה עולה על 9,090 לחודש (ברוטו)-החל מיום 17.04.2016 ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסה אינה כוללת רנטות ותגמולים, המשולמים לניצולי השואה בגין נרדפות.
 • השירות יסתיים בעת פטירה של מקבל לחצן המצוקה או המעבר שלו לבית אבות.
 • אלמן או אלמנה של ניצול שואה שהיה זכאי ללחצן מצוקה מהקרן לרווחה, זכאים להגיש בקשה להעברת לחצן המצוקה על שמם במקרה שהם עומדים בתנאים הבאים:
  • הנם ניצולי שואה בעצמם.
  • עומדים ברף ההכנסות של עד 9,090 ש"ח לחודש (ברוטו), כולל רנטה ופנסיה מחו"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את השירות יש למלא טופס בקשה, הזמין לציבור כטופס מקוון (למילוי במחשב) או כטופס להורדה ( למילוי ידני ושליחה בדואר):
 • יש להדפיס את טופס הבקשה להורדה, למלאו ולשלחו להקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, רחוב תובל 5 ת.ד. 7197 ת"א, 64734.
 • לאחר אישור הבקשה ללחצני מצוקה על ידי הקרן לרווחה, תתקין חברת סקיולייף ישראל בע"מ, את לחצן המצוקה בביתו של ניצול השאה או בדיור המוגן בו הוא מתגורר.
 • ההתקנה והשירות של לחצני המצוקה היא ללא תשלום.

שירותים רפואיים נוספים בעלות סמלית

 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות המפורטים למעלה וקיבלו לחצן מצוקה מטעם הקרן לרווחה, זכאים גם לשירותים רפואיים נוספים .
 • השירותים הרפואיים הנוספים כוללים:
  • מענה אנושי במוקד חירום המאויש 24 שעות ביום.
  • ביקור רופא 24 שעות ביום כולל לילות, שבתות וחגים.
  • אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים.
  • סייר בטחון.
  • הפניה למוקד התמיכה של עמותת "ערן".
 • הזמנת ביקור רופא והזמנת אמבולנס חירום כרוכים בדמי השתתפות עצמית סמלים.
 • להלן עלות ההשתתפות העצמית עבור השירותים הרפואיים הנוספים:
השירות הרפואי עלות השתתפות אישית
מענה אנושי מיידי במוקד חירום המאויש 24 שעות ביממה ללא עלות כספית
ביקור רופא 24 שעות ביממה כולל לילה, שבתות וחגים 20 ש"ח
אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים במקרה של אשפוז ללא עלות כספית
אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים ללא אשפוז 27 ש"ח
סייר בטחון במקרה של חשש לביטחון ללא עלות כספית
הפניה למוקד התמיכה הנפשית לניצולי שואה של עמותת "ערן" ללא עלות כספית

חשוב לדעת

 • שירות התיקונים יינתן ע"י חברת "נטלי סקיולייף".
 • הקרן לרווחה מממנת לחצני מצוקה לניצולי שואה במסגרת תוכנית שנסגרה בסוף שנת 2012 ולא מתקבלות במסגרת תוכנית זו פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה . (פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה יכולות להתקבל במסגרת "מוקד הידידות" כמפורט למעלה).

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים